اوج قیمت در سال جاری؛ 284 میلیون تومانگزارش های رسمی حاکی از آن است که حداکثر مبلغ ثبت شده برای پرداخت حقوق مربوط به شعبه 284 میلیون تومان و کمترین آن 3.2 میلیون تومان است.

به گزارش ایسنا، بر اساس الزامات ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مدیران بر اساس این قانون فعالیت می کنند تا اطلاعات حقوق و مزایا را در سامانه حقوق و دستمزد و پاداش به کارکنان خود اعلام کنند اما پس از گذشت حدود چهار سال. پیام آنها اضافه یا تکمیل نشده است.

تا کنون بررسی گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها از میانگین دستمزد و مزایای 9 ماهه امسال ارقام قابل توجه و قابل توجهی را نشان می دهد.

برخی دستمزدهای سنگین ترکیب می شوند اما …

بر اساس این گزارش، بیشترین بدهی ثبت شده مربوط به شعبه با 284.6 میلیون تومان و پس از آن دعاوی با 184.9 میلیون تومان است.

در جاهای دیگر 82.9 میلیون تومان در قوه مقننه، 48.5 میلیون تومان در شرکت تحت نظارت مقام معظم رهبری و بیشترین رقم ثبت شده با 85.4 میلیون تومان و سایر مدیران بوده است.

برخی از تعداد مشترکان بیش از حد قانونی است که توسط سازمان های نظارتی و خدماتی تعریف شده است که نشان می دهد همه این اعداد هزینه ماهیانه نیستند، بلکه در برخی موارد مربوط به عاملان آن هستند. شش ماه دریافت نمی شود، پرداخت می شود.

در واقع در این توصیف اگر بدهی ۶ ماهه ۲۸۴ میلیون تومان برآورد شود، میانگین حقوق ماهیانه حدود ۴۷ میلیون تومان خواهد بود.

پایین ترین قیمت؛ 3.2 میلیون

اما حداقل پرداختی برای دستگاه های اصلی سه میلیون و 255 هزار تن است که در همه دستگاه ها به صورت یکسان ثبت می شود.

این رقم 3.2 میلیون تومانی نیز قابل توجه است چرا که طبق قانون بودجه امسال دستمزدها نباید کمتر از 3.5 میلیون تومان باشد.

بالاترین نسبت قانونگذاران 17.1 میلیون نفر است

میانگین حقوق و دستمزد در 9 ماهه اول بیشترین میانگین را در قانونگذاران 17.1 میلیون تومان نشان می دهد.

دادگاه 7.9 میلیون تومان، ریاست 7.8 میلیون تومان و شرکت های زیر نظر مقام معظم رهبری 7.4 میلیون تومان و سایر کادر اداری 9.4 میلیون تومان است.

تعداد کاربران دستگاه چقدر است؟

بر اساس این گزارش، در 9 ماهه امسال تعداد کارکنان محاکم 84 هزار و 711 نفر، قوه مجریه یک میلیون و 988 هزار و 437 نفر، قوه مقننه چهار هزار و 200 نفر، دستگاه های زیرمجموعه 2569 نفر و 26 هزار نفر دیگر وظایف اداری بوده است. 504 نفر هستند.

با توجه به قانون اطلاعات اشتراک برای ثابت نگه داشتن پرداخت ها، از آبان ماه، پرداخت ها بر اساس اطلاعات اشتراک در سیستم پرداخت ماهانه و حق ورودی سودآور آنها برای چند ماه انجام می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم