ترجمه عربی هفتم درس اول

ترجمه عربی درس هفتم

معنی درس ارزش علم و عمل زبان عربی هفتم

ترجمه عربی درس هفتم

معنی در عربی اول پایه هفتم همراه با کلمات ارزش درس علم و عمل

درس اول عربی هفتم »

جایگزین کردن قیمه العلم: ارزش علم

1 علم بدون عمل بدون ثمر ثمر نمی دهد.دنیای غیرفعال مانند درختی بی ثمر است.
2 زیبایی سوال نصف دانش است.خوبی سوال نیمی از دانش است، خوب پرسیدن نیمی از دانش است.
3 مجمع فرقه علما. همنشینی با علما عبادت است، همزیستی با علما بندگی است.
4 جستجوی علم واجب است. طلب علم واجب است، طلب علم واجب است.
5 آفت علم بشری. آفت علم فراموشی است، آفت علم فراموشی است.

جایگزین کردن نور گفتار: نور گفتار

1 برکات جهل شما به سلامت و ایمنی. دو نعمت مجهول است: سلامتی و ایمنی سلامتی و ایمنی دو نعمت ناشناخته است.
2 خداوند از پدر و مادر راضی باشد. رضای خدا در رضایت پدر و مادر است، رضایت خدا در رضایت والدین است.
3 دَبُ المَرء خَیرٌ مِن ذَهِبِه. راه انسان از طلاش بهتر است، راه انسان از مالش بهتر است.
4 الدَّهرُ یَومانِ; یک روز برای شما و یک روز برای شما. زمان دو روز است. یک روز به نفع شما و یک روز به ضرر شما. زمان دو روز است. یک روز برای شما و یک روز برای شما.
5 اشعه یک رای بیشتر نباشد.دو نظر بهتر از یک نظر است.

جایگزین کردن گنجینه : گنج گنج

1 یک ساعت فکر کردن بهتر از هفت سال عبادت است. یک ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت است. یک ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت است.
2 دشمنی عاقل، بهتر از صداقت نادان. دشمنی حکیم بهتر از دوستی نادان است.
3 علم در صغیر نقش آن در سنگ. دانش در کودکی مانند کاغذی است روی سنگ.
4 ییر الْامورِ، أَوْسَطُها بهترین کار متوسط ​​ترین است (متوسط ​​ترین است)
5 جهل، مرگ زندگی. جهل، مرگ زنده است (زندگی است)

معنی لغات درس اول عربی هفتم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم