ترجمه عربی هفتم درس سوم

ترجمه عربی هفتم درس سوم

معنی و ترجمه کلمه هفتم و متن عربی

ترجمه عربی هفتم درس سوم

معنی در عربی سوم پایه هفتم با کلمات

درس سوم عربی هفتم:
الحِکَمُ النّاِفعَهُ: حکمت مفید
1 حقایق با نیات. کارها با نیت انجام می شود
ع عَلَیکَ بمُداراِه النّاسِ. باید با مردم صبور بود. باید با مردم صبور بود.
2 زیبایی خلقت نیمی از دین است. اخلاق خوب نیمی از کار است.
4 بهشت ​​تحت اقتدار ملتها. بهشت زیر پای مادران است.
5 ید الله با جماعت. دست خدا با جماعت است. دست خدا با گروه است.

خطبه های عددی: نکات عددی
1. نگاه کردن به هر سه چیز، عبادت او:
نگاه به سه چیز عبادت است: نگاه به قرآن و نگاه به چهره پدر و مادر و نگاه به دریا.
2. ٌرَبَعٌ قِلُلَه کَثٌرٌ: چهار چیز کم است: فقر و درد و دشمنی و آتش
3. پانزده چیز، حسن آنها در مردم: «علم، عدالت، صبر، صبر و حیا. پنج چیز در انسان خوب است: علم، عدالت، گذشت، صبر و پاکدامنی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم