تعداد عیدی و حقوق بازنشستگان 1401 رو به افزایش استرئیس سازمان بازنشستگی استان تهران درباره تعداد عیدی و افزایش حقوق ماهانه 1401 بازنشستگان گفت.

به گزارش خبرآنلاین، علی دهقانوکیا درباره تعداد بازنشستگان عیدی امسال اظهار داشت: برای تعیین تعداد بازنشستگان کاری انجام نشده است و سال گذشته تعداد بازنشستگان یک ماه حقوق عیدی دریافت کردند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش عیدی بازنشستگان افزود: در این راستا استانداردی وجود دارد که بازنشستگان باید به عنوان کارمند عیدی دریافت کنند.

رئیس سازمان حراست تهران گفت: در حال حاضر کارگران حداقل دو ماه و حداقل سه ماه عیدی حقوق می گیرند، اما زمانی که مردم بازنشسته می شوند، تعداد بازنشستگان یکی یکی کاهش می یابد. و خود به خود پرداخت کنند. یک ماه عید

کشاورز گفت: البته سال گذشته حداقل دستمزد یک ماه پرداخت می شد و در سال های گذشته کمتر بود. با این وجود با افزایش مصرف نیروی کار همراه خواهد بود و منتظریم ببینیم دولت در این زمینه چه می کند.

افزایش حقوق بازنشستگان 1401

رئیس کانون بازنشستگان سازمان حراست استان تهران درباره افزایش ماهانه بازنشستگان در سال آینده نیز اظهار کرد: افزایش حقوق بر شورای عالی کارگران تاثیر می گذارد. طبق ماده 111 قانون کار که حداقل مزد است، مربوط به تصمیم شورای عالی می باشد.

دهقانوکیا افزود: مقام معظم رهبری هنوز در مورد حداقل دستمزد تصمیمی نگرفته اند و هر تصمیمی در شورا گرفته شود و در نهایت موافقت شود که یک گروه سه نفره از کارمندان، کارفرمایان در دولت، بسته به حداقل دستمزد، بازنشستگان را تعیین کنند. و سایر مدارک تحصیلی

وضعیت مالی بازنشستگان سخت است

رئیس سازمان تأمین بازنشستگی تهران ادامه می دهد: در حال حاضر وضعیت مالی بازنشستگان تقریباً یک سوم بودجه خانواده است، در شرایط سختی زندگی می کنند.

دهقانکیا گفت: بازنشستگان 30 یا 35 سال کار می کنند اما امروز با تمام پتانسیل زندگی خود در محیطی راحت زندگی نمی کنند.

وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقایان رییسی و عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رئیس شورای کار نیز هستند این است که دوباره قول ندهند که در آینده با کاهش تورم. بودجه کاهش خواهد یافت.» تشکیل خانواده و بهبود سفره خانواده.

رئیس سازمان حراست تهران گفت: تاکنون بسیاری از این وعده ها داده شده است اما هیچ کدام از این وعده ها ما را متوجه نمی شود که دولت می تواند قیمت ها را کاهش دهد.

دهقان گفت: در ماده 41 قانون کار دو بند وجود دارد. یک جمله ارزش بانک مرکزی است، دومی می گوید اگر این تورم جوابگوی سفره خانواده نیست باید از بودجه خانواده استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر بودجه مسکن 12 میلیون است که چنین افزایشی نداریم اما تفاوت مستمری با این رقم یک سوم است و مستمری و فقط 10 روز در ماه می دهد. اما معتقدم این شکاف نباید بیشتر شود.

رئیس اتحادیه بازنشستگان سازمان تامین استان تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال برای جلوگیری از تشدید این شکاف اقدام می کند و اگر این شکاف افزایش پیدا کند، آن را نمی پذیرد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم