جایزه سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲فارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز پنجشنبه 14 بهمن ماه 93 با آخرین نرخ روز چهارشنبه تفاوتی نداشت و یک گرم سکه پارسیان امروز یک میلیون و 470 هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا ساعت 15 امروز پنجشنبه 14 بهمن 93 به یک میلیون و 210 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) 12 میلیون و 100 هزار تومان معامله شد. تومان در نیمه اول معاملات امروز. این در حالی است که نسبت به آخرین نرخ روز گذشته 50 هزار تومان افزایش داشته است. سکه طرح قدیم با 50 هزار تومان افزایش نسبت به دیروز در نیمه نخست معاملات جاری 11 میلیون و 950 هزار تومان فروخته شد.

قیمت سکه گرمی با آخرین نرخ روز گذشته برابری کرد و 2 میلیون و 330 هزار تومان فروخته شد. قیمت انواع سکه پارسیان با روز گذشته تفاوتی نداشت و هر ۲ گرم سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه با قیمت دو میلیون و ۹۳۵ هزار تومان فروخته شد.

قیمت سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 78 هزار تومان 78 هزار تومان 78 هزار تومان
0.100 151 هزار تومان 151 هزار تومان 151 هزار تومان
0.150 224 هزار تومان 224 هزار تومان 224 هزار تومان
0.200 297 هزار تومان 297 هزار تومان 297 هزار تومان
0.250 370 هزار تومان 370 هزار تومان 370 هزار تومان
0.300 446 هزار تومان 446 هزار تومان 446 هزار تومان
0.350 519 هزار تومان 519 هزار تومان 519 هزار تومان
0.400 592 هزار تومان 592 هزار تومان 592 هزار تومان
0.450 665 هزار تومان 665 هزار تومان 665 هزار تومان
0.500 738 هزار تومان 738 هزار تومان 738 هزار تومان
0.600 884 هزار تومان 884 هزار تومان 884 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 30 هزار تومان یک میلیون و 30 هزار تومان یک میلیون و 30 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 178 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 324 هزار تومان
1000 یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 470 هزار تومان
1100 یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 616 هزار تومان
1200 یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان
1300 یک میلیون و 913 هزار تومان یک میلیون و 913 هزار تومان یک میلیون و 913 هزار تومان
1400 دو میلیون و 59 هزار تومان دو میلیون و 59 هزار تومان دو میلیون و 59 هزار تومان
1500 دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 205 هزار تومان
1600 دو میلیون و 351 هزار تومان دو میلیون و 351 هزار تومان دو میلیون و 351 هزار تومان
1700 دو میلیون و 497 هزار تومان دو میلیون و 497 هزار تومان دو میلیون و 497 هزار تومان
1800 دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 643 هزار تومان
1900 دو میلیون و 789 هزار تومان دو میلیون و 789 هزار تومان دو میلیون و 789 هزار تومان
2000 دو میلیون و 935 هزار تومان دو میلیون و 935 هزار تومان دو میلیون و 935 هزار تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم