جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۰ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس 10 فارسی 8

گام به گام درس دهم فارسی هشتم با جواب

    پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس 10 فارسی 8

درس دهم :: قلم جادویی

میفرستمت پیش صبا ببینید کجا شما را می فرستد

یعنی: ای باد سبأ، من تو را به سوی سرزمین سبا (به عنوان فرستاده سلیمان نبی (ع)) فرستاده ام. ببین چقدر برایت ارزش قائل هستم و کجا می فرستمت.

حیف که تو پرنده ای، در غبار غم زینجا شما را به آشیان وفا می فرستد

معنی: پرنده چون حیف شدی در عالم خاکی. (انسان در دنیای خاکی زندگی می کند.) پس شما را به سرچشمه عشق و وفاداری می فرستم. (مقام دنیوی را به مقام معنوی بسپارید)

بیشتر ببین معنی درس دهم فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی صفحه 78 فارسی هشتم

هشتمین خودشناسی

1 سید جمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟

پاسخ: 1 زبان آموزی 2 صحبت کردن 3 بحث با دیگران 4 تأثیر گفتار

2 شعر حافظ با نقاشی کمال الدین بهزاد چه نسبتی داشت؟

پاسخ: کمال الدین بهزاد پرواز پرندگان را نشان داد و شعر حافظ همان صحنه را تداعی کرد. این دو مورد توجه ژنرال مجروح قرار گرفتند و او را آرام کردند تا درد را فراموش کرد.

3 چرا روحانیت و شخصیت های علمی و فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟

پاسخ: آنها به دلیل مطالعه و شناختی که از محیط جامعه و نیازهای خود دارند، می دانند که جامعه در هر شرایطی به چه چیزی نیاز دارد.

او آن را دارد.

4 چه کسی در نبرد کالدوران با پادشاه اسماعیل و سربازانش بود؟

پاسخ: چه کسی مجروح شد؟ 1 کمال الدین بهزاد همراهشان بود. 2. یکی از سربازان مجروح شد.

پاسخ گفتگو صفحه 78 فارسی هشتم

گفتگوی هشتم

1 نظر در تأثیر دو نامه از میرزای شیرازی و سید جمال.

پاسخ: هر دو نامه کار خود را کردند. موضع گیری و دشمن ستیزی سید جمال الدین باعث شد تا از موقعیت اجتماعی مرجع تقلید میرزای شیرازی استفاده کند و نقشه شوم استکبار را افشا کند. سید به میرزا نامه نوشت و میرزا فتوای تاریخی خود را صادر کرد و این دو نامه دشمنان را ناکام گذاشت.

2 متن شعر «تو را به صبا می فرستم» از دیوان حافظ بگرد. گروهی بخوانید و قافیه ها را علامت بزنید.

میفرستمت پیش صبا ببین از کجا آمده ای
حیف که تو پرنده ای در سطل زباله هستی زین تو را به آشیان وفا می فرستد
در مسیر عشق، مرحله قرب و بعد وجود ندارد من شما را آشکارا می بینم و برای شما صلوات می فرستم
هر صبح و هر عصر کاروان دعای خیر من شما را به گفتگوی شمال و صبا می فرستم
تا لشکر آسیبی نبیند، مال دل تباه شود جان عزیزم را به نوا می فرستم
ای حواس پرت شدی همنشین دل ، می گوییم دعا کنید و برای شما حمد می فرستیم
خدا را خودت تجارت کن خدا تو را خواهد فرستاد
تا علاقمندان بتوانند با اشتیاق تبلیغ کنند برای ساز و نوا دکلمه و شعر میفرستم
بیا اما هاتف بدبخت خبر خوش را گفت «با دردناکی منتظر بمان تا برایت دارو بفرستد
حافظ! سرود مجلس ما ذکر خوبی شماست عجله کن تا برایت اسب و گاو بفرستم.

فعالیت نوشتاری درس دهم فارسی هشتم (فعالیت نوشتاری صفحه 79 فارسی هشتم)

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 79 فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری

1 در متن درس دو کلمه را بیابید که اشکال نوشتاری و گفتاری متفاوتی دارند مانند «شنبه».

استانبول => استانبول وقتی => زمان

2. در هر یک از جمله های زیر گروه اسمی و وابستگی های آن را مشخص کنید.

پاسخ:

• شعر زیبا (هسته) (صفت بیانی)، هم در انتخاب (هسته) کلمه (قید) و هم در بیان (هسته) معنی (قید) توجه عموم را برمی انگیزد.

• میرزایی (هسته) نوشت (صفت بیانی)، مرجع شجاع (هسته) (صفت بیانی)، فتوای تاریخی (هسته) (اضافه شد).

3. در مثال های زیر به دنبال تحریم ها باشید.

* خدایا وقتی حضوری به دنبال چه چیزی هستی و من چه بگویم چون تو ناظر هستی؟ (علمه حسن زاده آملی)

پاسخ: پانچ: من و جوی می گوییم

* چرا علف سرو من روی چمن نمی روید / شریکم شکوفه نمی دهد، علف را به یاد نمی آورد.

پاسخ: امتیاز: چمن و چمن / چمن و چمن

* هر چه بزرگتر نباشید، قیمت آن بهتر است. (گلستان سعدی)

پاسخ: مجازات: اندازه و قیمت / بهتر شدن


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم