جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۲فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس 12 فارسی 8

گام به گام دوازدهم فارسی هشتم با پاسخ

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس 12 فارسی 8

درس دوازدهم :: شیر راست

خودارزیابی درس 12 فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی صفحه 90 فارسی هشتم

هشتمین خودشناسی

1 در آیه اول به چه صفاتی از حضرت علی اشاره شده است؟

پاسخ: شیر خدا از فریب پاک است: برای خدا پاک بودن

2 چه بیت با معنی جمله “اعمال مقاصد” آیا مناسب است؟

پاسخ: گفت من در جست و جوی حقیقت به دنبال چاقو هستم، بنده حق هستم نه افسر. (بیت هفتم)

3 مولانا در بیت نهم چه نکته ای را برجسته می کند؟

پاسخ: برای خدا کار کنید نه برای خلق خدا.

پاسخ گفتگو صفحه 91 فارسی هشتم

گفتگوی هشتم

1 حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که در آن معنی عبارت «کرامت هر پیامبر و هر وصی» آمده است; سپس در کلاس درباره آن بحث کنید.

پاسخ: علی (ع) در همان کودکی با پیامبر زندگی می کرد. یعنی برادران حضرت ابوطالب به سبب فقر و تنگدستی حضرت ابوطالب هر کدام یک پسر از او گرفتند تا او را تربیت کنند. حضرت محمد (ص) نیز امام علی (ع) را برای تربیت او به خانه آورد. علی (ع) تحت تربیت پیامبر اکرم بود. با آنها زندگی می کرد و با آنها صحبت می کرد. او یار و یاور پیامبر بود و همیشه در کنارش بود. پس از اعلام نبوت نزد پیامبر ماند.

2. با دوستان خود در مورد راه های صحیح مبارزه با عصبانیت بی جا صحبت کنید.

پاسخ: رهبران مذهبی، روانشناسان و دیگران به شما توصیه می کنند که هنگام عصبانیت تصمیم نگیرید. به خصوص اگر عصبانیت بیجا باشد. وقتی عصبانی هستید، چند قدم بردارید، یک لیوان آب بنوشید، وضعیت خود را تغییر دهید تا آرام شوید و …

دانش زبانی درس 11 فارسی هشتم

پیشنهاد صفت صفت شمارش

صفت: کلمات این، آن، آن، همین که قبل از اسم قرار می گیرند، صفت هستند، این اسم است. بنابراین، صفت همراه با هسته یک گروه اسمی را تشکیل می دهند. در مثال های زیر، کلمه اول یک صفت و کلمه دوم “هسته” است:

این مرد، آن میز، همان دانش آموز، همان کتاب

صفت شمارش : عددی که با اسم می آید صفت عددی است، اسم اصلی است. بنابراین، صفت عددی همراه با هسته یک گروه اسمی را تشکیل می دهند. در مثال‌های زیر، صفت اول عددی و صفت دوم «هسته» است:

چهار مدرسه: کلاس ششم

صفت ها وابستگی های قبلی هستند ; یعنی جلوی هسته (اسم) حمل می شوند.

صفات شمارشی که در این درس می خوانیم از وابستگی های بالا می آیند ; یعنی جلوی هسته حمل می شوند (اسم)

پاسخ فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 12 (فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 12)

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 92 فارسی هشتم

1 برای هر یک از کلمات زیر دو خانواده بنویسید.

صداقت:

پاسخ: خلوص خالص

درست:

پاسخ: قانون حقیقت

رسمی:

پاسخ: عمرو عشق

2 معادل معنایی کلمه اسد را در متن درس بیابید و قیاس کنید و عناصر را مشخص کنید.

پاسخ: اسد یعنی شیر.

محمد (مثل) مانند (مثل) شیر (مثل) شجاع (مثل).

3 جاهای خالی کادر زیر را با نوشتن کلمات مناسب پر کنید.

گروه اسمی
وابسته سابق هسته بسته به دیر شدن
صفت پرسشی آسم صفت بیانی
چی انشا زیبایی
وای! لباس پوشیدن ماشین

4. گروه های اسمی مشخص شده در جملات زیر را به هسته و وابستگی تجزیه کرده و در جدول قرار دهید.

* چه انشای زیبایی نوشتی!

* عجب لباسی به فقرا دادی!

* چه سوال دقیق تری از استاد پرسیدی!

گروه اسمی
وابسته سابق هسته بسته به دیر شدن
صفت شگفت انگیز آسم صفت بیانی
چی انشا زیبایی
وای! لباس پوشیدن ماشین
چی سوال دقیق


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم