جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 13 فارسی 8

گام به گام درس هجده فارسی هشت با پاسخ

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 13 فارسی 8

درس 13 :: ادبیات انقلابی

خودارزیابی درس 13 فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی صفحه 97 فارسی هشتم

هشتمین خودشناسی

1 سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید.

پاسخ: محوریت خدا و دین، رهبری مبتنی بر ولایت فقیه، وحدت و یکپارچگی مردم

2 منظور از عبارت «انقلاب اسلامی، تولدی دیگر» چیست؟

پاسخ: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مبانی فکری، فرهنگی و ارزش ها و هنجارهای اخلاقی تغییر یافت.

3 چرا به نظر شما آثار فرهنگی آینه جامعه و اندیشه است؟

پاسخ: زیرا زبان هر عصر بر اساس ارزش های دینی و اخلاقی و به طور کلی بر فرهنگ آن عصر استوار است.

4 توجه به آثار ادبی مانند شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا و گلستان سعدی چه پیامدهایی دارد؟

پاسخ: شما چهره افراد این جامعه و رفتار و منش اجتماعی مردم را در مقابل چشمان خود دارید. اصول کلید شناخت هر ملتی ادبیات آن ملت است

پاسخ گفتگو صفحه 98 فارسی هشتم

گفتگوی هشتم

1 پس از مشورت و گفتگو با اعضای گروه در مورد “پیروزی انقلاب اسلامی ایران” گزارش مختصری را به کلاس ارائه دهید.

پاسخ: مسئول دانشجو

2. در مورد راه های افزایش «عزت نفس» نوجوانان در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی و … صحبت کنید.

پاسخ: دانش آموزی در کلاس به خواب می رود. معلم یکی از مشکلات حل نشده را روی تابلوی کلاس می نویسد تا دانش آموزان را معرفی کند. پس از به صدا درآمدن زنگ در، معلمان و دانش آموزان کلاس را ترک می کنند. دانش آموز از خواب بیدار می شود و می بیند که هیچ کس در کلاس نیست. اما در تابلوی کلاس مشکلی وجود دارد. او فکر می کند ورزش و فعالیت در خانه است. سریع یادداشت می کند و به خانه می رود. جلسه بعد از معلم می پرسد که آیا تکالیف را دریافت نمی کنید. معلم تعجب می کند که چه وظایفی؟ همان چیزی را می گوید که روز قبل روی تخته نوشتید. معلم دوباره می پرسد حلش کردی؟ شاگرد می گوید بله و همه با تعجب به او نگاه می کنند.

آیا فکر می کنید اگر اعتماد به نفس این دانش آموز نبود یک تمرین آنقدر سخت می شد؟

پاسخ فعالیت های فارسی نویسی 8 درس 13

(فعالیت نوشتاری درس 13 فارسی 8)

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 98 فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری

1 در متن درس برای هر نوع ترکیب (اضافیتوصیفی) از میان گروه کلمات مهم املایی دو مثال بگردید و بنویسید.

پاسخ:

ترکیب توصیفی (صفت): اتفاق بزرگ / معیارهای ارزشی / موسس فرزانه

ترکیب اضافی (اضافه اضافه): نظام شاهنشاهی / ولایت فقیه / واحد کلمه / انقلاب ادبی

2 كلمات مفرد كلمات زير را بنويسيد سپس با علامت جمع فارسي «ان» يا «ها» ببنديد.

کلمات مفرد با آنها بردار
عوامل عامل نمایندگان / کارگزاران
جلوه ها جلوه ها جلوه ها
خواص تقوا خواص
مفاهیم مفاهیم مفاهیم
اندیشه ها فکر اندیشه ها
عالمان عالم عالمان

3 در هر یک از گروه های اسمی زیر وابستگی ها را مشخص کرده و نوع هر کدام را بنویسید.

پاسخ:

* اولین (وابسته سابق) عامل (هسته) مهم (بسته به بعد)

* در صبح (اسم (هسته)) صادقانه (صفت بیانی)

* یکی (وابسته سابق) جلوه ها (اسم (هسته)) ادبی (بسته به بعد)

* که (وابسته سابق) انقلاب (اسم (هسته)) امیدوار کننده (بسته به بعد)

* همینطور (وابسته سابق) ملت (اسم (هسته)) یور (بسته به بعد)

4 در متن درس هفتم به دنبال دو کنایه باشید و معنی آنها را بنویسید.

پاسخ: 1 « افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی داند » کنایه از جوان آگاه نیست و پیر توانا نیست .

2 ماهی را هر بار که از آب بیرون بیاورید تازه است. طنز ماجرا این است که هر زمان که شروع می کنید، چیزی که درخواست می کنید ارزشمند است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم