جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 14 فارسی 8

هجده گام به گام درس فارسی با پاسخ

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 14 فارسی 8

درس چهاردهم: یاد حسین

خودارزیابی درس 16 فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی صفحه 100 فارسی هشتم

هشتمین خودشناسی

خودارزیابی درس چهاردهم فارسی هشتم

1 در متن درس به کدام حماسه سازان کربلا اشاره شده است؟

پاسخ: امام حسین(ع)، حضرت عباس(ع)، حضرت علی اکبر(ع) و حضرت علی اصغر(ع)

2 چرا حضرت عباس را یکی از الگوهای جوانمردی در ماجرای کربلا می دانند؟

پاسخ: چون در آن سن کم توانستند با دشمن مقابله کنند و در این راه به شهادت برسند

3 به نظر شما چگونه می توان یاد و خاطره شهدای کربلا را زنده نگه داشت؟

پاسخ: جست‌وجوی اهداف آن بزرگواران با آگاهی از راه و پیمودن آن و عمل به آن

پاسخ بحث درس 14 فارسی هشتم

گفتگوی هشتم

1 نمونه دیگری از شعر عاشورایی را جستجو کنید و در کلاس بخوانید.

این شورش دوباره چیست؟ که در خلقت هستی است این چه عزا و ماتم است؟
این قیامت دوباره چیست؟ کز زمین تاول های شیپورها به تخت بزرگ می رسد
این صبح تاریک کجا پرواز کردی؟ کار دنیا و خلقت جهان به هم گره خورده است
به نظر می رسد از غرب خورشید بیرون می آید هرج و مرج در تمام ذرات جهان هستی است
اگر بخوانم قیامت دنیا بعید نیست این قیامت عمومی است که به آن محرم می گویند
در بارگاه قدس که جای کسالت نیست سرهای اولیاء الله همه از درد زانو زده اند
نابغه ها و دارایی ها عزادار مردم هستند ظاهراً غم اشرف فرزندان آدم است
خورشید آسمان و زمین، نور مشرق پرورده در کنار رسول خدا حسین…

پاسخ فعالیت های فارسی نویسی 8 درس 14

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 101 فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری

1 کلمات متضاد را در متن درس بیابید و با هم بنویسید.

پاسخ: A (زمینی) ≠ دریا (دریا) مرطوب (تر) ≠ خشک بزرگ ≠ کوچک تشنه ≠ آبی

2. در بیت اول بیت چهارم درس به دنبال گروه های اسمی باشید و نوع وابستگی های هر کدام را مشخص کنید.

پاسخ:

با لب های خشک (هسته) (وابسته خلفی (صفت بیانی)) قلب سوخته (هسته) (وابسته خلفی (صفت بیانی)) خیس (هسته) (وابسته خلفی (صفت بیانی))

3 در متن درس به دنبال جناس باشید.

پاسخ: با لب های خشک و دلی سوزان و دیده ماه دریا در حال غرق شدن بود روشن شد تنظیم

4. از متن درس سه گروه اسمی را پیدا کنید که در آنها از صفت استفاده شده است.

پاسخ: آن (وابسته سابق) خسرو (هسته) بدون ارتش (آخرین وابسته)

آن روز (وابسته سابق) (اساسی)

این (قبلاً وابسته) به (هسته) است

پاسخ فرصتی برای تفکر در صفحه 106 فارسی هشتم

1 از متون روان خوانی “آقا مهدی” من “میل به یادگیری” از نظر محتوا و پیام مقایسه کنید.

پاسخ: محتوای هر دو داستان مربوط به جنگ است اما در داستان آقا مهدی خط مقدم و رزمندگان حضور دارند. در ماجرای شور و شوق رزمندگان پشت جبهه، نه به عنوان رزمنده بلکه به عنوان اسیر در خاک دشمن حضور دارند. داستان آقا مهدی حول محور فرمانده می چرخد ​​و شخصیت متواضع و دوست داشتنی را به خواننده منتقل می کند و داستان شوق یادگیری حول محور یک رزمنده روستایی ساده است که پاکی و صداقت دارد و به برکت تلاش خود در اردوگاه عراق. از زمان بی سوادی در بالاترین سطح.به علم می رسد.

2 چه عواملی می تواند اشتیاق به یادگیری را در نوجوانان ایرانی تقویت کند؟

پاسخ: انگیزه و انگیزه بیرونی و درونی، داشتن هدف، شناخت مبدأ و مقصد، ابزارهای موجود برای یادگیری، پاسخ به این سوال که چرا یاد بگیریم و چرا یاد بگیریم؟ من


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم