جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 16 فارسی 8

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم با پاسخ

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 16 فارسی 8

درس شانزدهم :: پرنده آزادی

معنی درس شانزدهم فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی صفحه 116 فارسی هشتم

هشتمین خودشناسی

1 در بند اول شعر پرنده آزادی تشبیهات را بیابید.

پاسخ: محمد مانند پرنده ای هراسان لانه را در آغوش پدر می سازد.

2 منظور شاعر از «بچه های سنگی» چیست؟

پاسخ: کودکانی در فلسطین که برای دفاع از خود و کشورشان سلاحی جز سنگ ندارند و با پرتاب سنگ از خود دفاع می کنند.

3. نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود چه می کنند؟

پاسخ: با تمام قوا می ایستند و در مسیرشان استوار هستند.

  • پاسخ خودارزیابی درس هشتم فارسی
  • خودارزیابی درس شانزدهم فارسی هشتم
  • پاسخ فعالیت های فارسی نویسی 8 درس شانزدهم

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 117 فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری

1 پیشوند «ب» را به ابتدای افعال زیر اضافه کنید و شکل اصلاح شده را بنویسید.

پاسخ: * تاک = تاک

* سوخته = فروخته نشده است

* تیرن = تیروون

2. در هر یک از جمله های زیر به دنبال گروه های اسمی باشید و هسته، وابستگی ها و نوع هر کدام را مشخص کنید.

پاسخ: * به هر کلمه ارزشمندی احترام بگذارید. صحبت می کند: هسته ارزشمند: کمکی; صفت بیانی

* هر روز یک شعر زیبا بخوان. شعر: هسته زیبا: وابسته بعدی، صفت بیانی

* دانش آموزان چند درخت کاشتند. درخت: هسته گوناگون: سابق وابسته، صفت مبهم

3 درک و برداشت خود را از این قسمت از شعر «بچه های سنگ» بنویسید.

“وطن پرستی در چشم ها و در افق های دیگر، قابل مشاهده است…”

پاسخ: دنیا تولد ملت دیگری را می بیند و قدرت مستضعفان آشکار می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم