جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۴ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 4 فارسی 8

گام به گام درس 4 فارسی 8

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 4 فارسی 8

درس 4 :: سفر گل

بیشتر ببین معنی درس چهارم در هش فارسی

پاسخ خودارزیابی صفحه 39 فارسی هشتم

خودارزیابی درس چهارم فارسی هشتم

1 چرا زندگی شبیه سفر است؟

پاسخ: چون مثل یه سفره این سفر گاهی کوتاه و گاهی طولانی است اما دائمی نیست.

2 عامل اصلی بحران های حیاتی چیست؟

پاسخ: مردم با مهارت های زندگی، عدم مهارت در موضوعات مختلف آشنا هستند.

3 برای حل مشکل کمرویی یا تکبر چه باید کرد؟

پاسخ: او بر احساسات خود غلبه کرد و با دیگران رابطه ای صحیح، مؤثر و سنجیده برقرار کرد.

4. مهارت ها چگونه بر زندگی ما تأثیر می گذارند؟

پاسخ: کسب مهارت ها و تفکر خلاق در کشف و نوآوری به ما کمک می کند تا راه حل های جدیدی برای مشکلات زندگی پیدا کنیم.

پاسخ مکالمه صفحه 41 فارسی هشتم

در مورد درس چهارم فارسی هشتم بحث کنید

1 روایت «من دانا النفس لا یعلم ربّ: هر که خود را بشناسد خدای خود را شناخته است» مربوط به کدام توانایی حیاتی است؟

پاسخ: خودشناسی، شناخت توانایی ها، نیازها، استعدادها و ضعف های خود

2. برای دوست یابی و حفظ دوستان خوب به چه مهارت هایی نیاز داریم؟

پاسخ: 1 ارتباط موثر، صحیح و سنجیده 2 غلبه بر احساسات و کنترل آنها

پاسخ فعالیت های فارسی نویسی 8 درس 4

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 41 فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری درس چهارم فارسی هشتم

1 شکل صحیح کلمات زیر را بنویسید.

«شاهکارها و ضعف ها، مهارت های لازم، علاقه و ثروت، احساسات و عواطف، رذایل و مانند آن».

پاسخ: “استعدادها و ضعف ها، مهارت های لازم، علاقه، احساسات و عواطف، دوست دارم و دوست دارم”

2. اجزای هر یک از جمله های زیر را روی جدول قرار دهید. سپس اسم ها را جداگانه روی یک خط بنویسید.

* ندا آمد.

* حسین یک سیب خورد.

* علی دفترچه خاطرات را به دوستش داد.

نهاد هدف شی مکمل فعل
ندا او آمد
حسین سیب او خورد
علی دفتر خاطرات دوستش به نظر می رسد


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم