جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۷ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس 7 فارسی 8

گام به گام درس 7 فارسی 8 با پاسخ

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس 7 فارسی 8

درس 7 :: برچسب نیکان

بیشتر ببین معنی درس هفتم فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی صفحه 55 فارسی هشتم

هشتمین خودشناسی

1. سه درسی که بهلول به جنید داد چه بود؟

پاسخ: 1 اصل غذا خوردن یک لقمه حلال است و اگر صد تا از این حرام را انجام دهید فایده ای ندارد و باعث تاریکی دل می شود.

2 هنگام صحبت ابتدا باید خالص و نیت صحیح باشد و این قول برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت بهتر و بهتر می شود.

3 در آداب خواب اصل بر این است که نسبت به مسلمان در دل شما کینه و حسد و حسد نباشد و در یاد حق باشید تا به خواب بروید.

2 در زندگی امروزی چه آسیبی انسان را تهدید می کند؟

پاسخ: استفاده از فناوری های پیشرفته به ما کمک می کند، اما اگر درست استفاده نشود، به همان اندازه که کمک می کند ما را تهدید می کند. استفاده نادرست و بی رویه از امکانات پیش بینی شده. گسست شکوه و کرامت انسانی و کم رنگ شدن اخلاق و اخلاق نتیجه تمدن ماشین ها و علم غرب است.

3 به نظر شما بهترین زمان برای صحبت و بهترین زمان برای ساکت شدن چه زمانی است؟

پاسخ: وقتی سوالی پرسیده می شود پاسخ می دهد و وقتی دیگران صحبت می کنند و از آنها پرسیده نمی شود سکوت می کند.

4 چرا باید حرمت شریعت، دین و اخلاق، هنجارهای فرهنگی و آداب جوانمردی را رعایت کنیم؟

پاسخ: زیرا رعایت آن به نفع ماست و رعایت آنها وظیفه تک تک شهروندان است. همچنین اگر رعایت نکنیم می توانیم در آتش بدبختی خودمان بسوزیم.

پاسخ مکالمه صفحه 56 فارسی هشتم

1. بحث در مورد استفاده صحیح از تلفن همراه و کامپیوتر.

پاسخ: از این دستگاه به موقع و مناسب استفاده کنید. با استفاده از آنها، هنجارهای اجتماعی، اخلاقیات، حریم خصوصی و حیثیت افراد و قانون را از بین نمی بریم. استفاده نابجا و نسنجیده آن ضربه جبران ناپذیری به جامعه و افراد وارد می کند.

2 دو متن درس «خوش اخلاق» را با هم مقایسه کنید و تفاوت ها و شباهت های آنها را مشخص کنید.

پاسخ: شباهت ها: هر دو نثر هستند، متن قابل فهم است، هر دو به دنبال آموزش مفاهیم هستند.

پاسخ: تفاوت: نثر اول قدیمی‌تر، دومی مدرن‌تر، واژه‌هایی که در نثر اول به کار رفته، واژه‌هایی هستند که در دوران باستان به کار می‌رفته و مربوط به مضامین آن زمان بوده است. اما در نثر دوم از کلماتی استفاده می شود که در جامعه امروزی به کار می رود. ما می توانیم نثر اول را بخوانیم و بفهمیم، اما انسانی که در این دوره زندگی می کند ممکن است نثر دوم را بخواند اما چیزی از آن نفهمد. چون حرفش امروزی است. در هر دو نثر کلمات یک زبان خارجی وجود دارد. در کلمات عربی اول و در کلمات انگلیسی دوم.

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 57 فارسی هشتم

1 در متن درس به دنبال کلماتی بگردید که در آنها یکی از حروف الف، گ، ز، ض به کار رفته است. سپس معنی هر کدام را بنویسید.

پاسخ: بغدادی: مردم بغداد عرفا: متکلمان عرض: گفتن طعام: غذا نامناسب: بوقت اعلیحضرت: این یک نام مستعار برای آن است اعتراف کردی: اعتراف کردی فرع: نادرست برای عشق به خدا: رضایت خدا بغض: کینه، بدخواهی اشاره: گفتن نام خدا زیر لب علمی: منسوب به علم عقل: منطق، قدرت متمایز انسان استعداد: ظرفیت جامعه: مجموعه ای که در کنار هم وجود دارد. اجتماعی: جمعی عصر: دوره باور: صلیب شاخص: معیارهای ارزیابی غرب: اروپا فضا: شغل چیزی منت: حافظه، فکر ماورایی: دیگنا فلت: بی آنکه بدانم .وغا: فریاد می زند خواص: ارزش ها، فضایل ادعا: مطالبه دو: آرزو کردن

2. در متن زیر به دنبال گروه های اسمی بگردید و هسته هر کدام را مشخص کنید.

پاسخ: انسان موجودی اجتماعی (وابسته) (هسته) است و جامعه دارای هنجارهای فرهنگی (هسته) (وابسته)، باورها (هسته) سنت (وابسته) و ارزش های معین (هسته) (وابسته) است.

3 متن را درست و به جا بخوانید “رفتار خوب” کدام لحن را باید انتخاب کنید؟

پاسخ: برای متن اول لحن دیالوگ بر اساس شخصیت های هر گروه که با داستان یکسان است و برای متن دوم لحن گزارش مناسب تر است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم