جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۹ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس نهم فارسی ۸

گام به گام درس 9 فارسی 8 با پاسخ

    پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس نهم فارسی ۸

درس نهم :: نوجوان باهوش، وزیر آشپز، امیر گریان

بیشتر ببین معنی درس نهم فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی صفحه 73 فارسی هشتم

1 سوالات فراهانی برای تست فرزندانش چه بود؟

پاسخ: چه کسی این شعر را سروده است؟ ستاره ای درخشید و ماه مجلس شد / دل شکسته ما شد انس و مونس کاشف الکل کی بود؟

2 خصوصیات مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟

پاسخ: هر زو صاحب دفتر صدراعظم شد. آنها باهوش و باهوش بودند و با تلاش خود به سطح بالایی از دانش و مقام دست یافتند. توانستند با جهل جامعه مبارزه کنند.

3 خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر در ایران چه بود؟

پاسخ: معاونت خدمات زیادی در عرصه سیاسی انجام داد. قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران امضا کرد. امیرکبیر برای اولین بار در ایران مدارس مدرنی به نام دارالفنون تأسیس کرد. روزنامه را منتشر کرد. او گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج فرستاد و از پرتاب و پراکندگی درباریان جلوگیری کرد.

4. اگر شما جای امیرکبیر بودید چه می کردید؟

پاسخ: به جای فرستادن تعداد کمی دانشجو به خارج از کشور، دانشگاهی در ایران تأسیس کردم و معلمان تحصیل کرده آوردم تا دانشجویان بیشتری بتوانند درس بخوانند.

خودارزیابی درس 9 فارسی 8 (پاسخ درس 9 فارسی 8)

پاسخ گفتگو صفحه 73 فارسی هشتم *

گفتگوی هشتم

1 در مورد یکی از شخصیت های معروف استان، شهر، شهرستان یا منطقه خود تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس گزارش دهید.

2. متن «آشپزخانه وزیر» یا «نوجوان باهوش» را در کلاس نشان دهید.

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 74 فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری

1 کلمات املای مهم را در متن درس جستجو کرده و بنویسید.

پاسخ: بچه های واقعی، مسئولیت پذیر، مردم اطراف، بلند، آدرس، واکسینه شده، از قضا، حال، طراوت، ماه صفر، قلک، ذهن، کاغذ و خودکار، ظرف ها، صدای کلاغ، فاصله، ایزاک، خرد، استعداد بی نظیر، بادیان و دنیاها، حفاظت از اشعار و مطالب، پیوست، مقدمه

2. در هر یک از جمله های زیر به دنبال صفت بگردید.

* زنان متفکربه افتخار ایران زمین عزیز، رول تاثير گذار من داشتم.

* من آینده هستم درخشان من آن را برای این نوجوان می بینم.

* برگها سبز، زیر نور داغ خورشید می درخشید.

3 کلمات زیر را با صفت های بیانی مناسب بسط دهید.

مثال: روضه ها = بقاع متبرکه

فهرست: مقالات خواندنی

کشف: یک کاشف قدرتمند

لهجه: لهجه شیرین

مارس: دریای طوفانی

فعالیت های نوشتاری درس نهم فارسی ۸


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم