جواب خودارزیابی و نوشتن درس 10 فارسی هفتم

پاسخ خودارزیابی و نگارش درس 10 فارسی 7

درس 10 فارسی هفتم با پاسخ

پاسخ خودارزیابی و نگارش درس 10 فارسی 7

خودارزیابی صفحه 93 فارسی هفتم

3 معلم برای تشویق نیما چه کرد؟
پاسخ: کتابی به او داد تا بخواند.

3 دکتر حسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه مشترکاتی داشتند؟
پاسخ: هم خواندن قرآن و شعر و ادب و هم مطالعه. علاقه مند بودند.

3 به نظر شما چرا دکتر حسابی مخالف «علم بدون عمل» بود؟
پاسخ: زیرا علم بدون عمل مانند زنبور بی عسل است و بی فایده است. علاوه بر این، فردی که از دانش خود در زندگی استفاده نکند، در زندگی موفق نخواهد شد و تنها اقدامی است که می تواند پس از کسب علم، موجب پیشرفت و ترقی شود.

نگارش صفحه 95 فارسی هفتم

1. زمان افعال زیر را مشخص کنید.
خواهم رفت:
پاسخ: آینده
نوشتن:
پاسخ: دیدن
شما رسیدید:
پاسخ: گذشته
ما گوش دادیم:
پاسخ: گذشته
تو نشسته بودی:
پاسخ:گذشته
آنها آمدند:
پاسخ:دیدن

2. پیام، قافیه و خط تیره را در «بخش زیر» بنویسید.

کشاورزی توصیه کرد کودک / کای بعد از من پسر این حرفه است

هر چه تو را می کشد، عمل بد / خوب کوه و صدا است

پاسخ: نتیجه اعمال و رفتار ما به خودمان برمی گردد.
قافیه: را / پس
ردیف: بله

3 با توجه به متن درس، جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
معلم با همین..لεύ ن .. گرمشا ادامه داد: عالی است.
اگر با او در جاده همسفر بودید . خواندن .می شد زیبایی قرآن را شنید.

4 به دنبال غلط املایی در متن زیر بگردید و شکل صحیح را بنویسید.
مهم این است که تسلیم مشکلات نشوید. اگر انسان با مشکلاتی روبه‌رو شود بر آن‌ها فائق می‌آید، اما نباید صبرش را از دست داد و هرگز ناسپاسی نکرد.
پاسخ: تحویل صبر مقاومت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم