جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 10 فارسی پنجم

پاسخ درست و غلط و درک درس 10 فارسی پنجم

درس 10 فارسی پنجم با پاسخ

پاسخ های صحیح و نادرست و درک درس 10 فارسی پنجم

درس 10: نام خوب

درست و غلط صفحه 81 فارسی پنجم

1 محمود با اشعار دلنشین حافظ و مولانا بزرگ شد.
پاسخ: درست

2 تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان است.
پاسخ: درست

3 پدر محمود متوجه شد که پسرش استعداد فوق العاده ای دارد.
پاسخ: غلط. استاد امامی این شماره را دریافت کردند.

درک مطلب صفحه 81 فارسی پنجم

1 طراحی محمود را از کجا شروع کردید؟
پاسخ: به قول استاد امامی از همه جا. از تاریکی شب تا روشنایی سحر، از زلالی آب تا سختی کوه از ابرهای گذرا تا کاغذی که روی صخره ها داشتند.

2 استاد امامی چه چیزی را آفت هنر می دانستند؟ زیرا؟
پاسخ: غرور. زیرا غرور و خودخواهی باعث می شود انسان نقاط ضعف خود را نبیند و پیشرفت نکند.

3 پیام شعر سعدی چیست؟
پاسخ: ارزش نام نیک و محبوبیت در بین مردم بسیار بیشتر از ثروت است و مردم باید سعی کنند نام نیکان زمان را حفظ کنند و با دیگران نیز همینطور رفتار کنند.

4 چرا پدر محمود آن را به استاد نقاشی داد؟
پاسخ: زیرا محمود از کودکی استعداد باورنکردنی خود را در نقاشی نشان داده بود و پدرش دوست داشت استعداد او توسط معلمی با استعداد پرورش یابد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم