جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 11 فارسی پنجم

پاسخ درست و غلط و درک درس 11 فارسی پنجم

درس 11 فارسی پنجم با پاسخ

پاسخ درست و غلط و درک درس 11 فارسی پنجم

درس 11: نقش خردمندان

درست غلط

درست و غلط صفحه 86 فارسی پنجم

1 از نظر خواجه نصیر طوسی شمشیر در حفظ جامعه مؤثرترین است.
پاسخ: غلط
2 سعدی در یکی از مدارس نظامیه درس خوانده است.
پاسخ: درست
3 خواجه نصیر طوسی توانست با مهارت رصدخانه ای در شهر ری بسازد.
پاسخ: غلط. در شعر مراغه بود

درك كردن

درک مطلب صفحه 87 فارسی پنجم

1 معنی جمله زیر چیست؟
“جامعه برای حفظ خود به شمشیر، پر و ناهار نیاز دارد.”
پاسخ: یعنی یک جامعه برای بقای خود به قدرت برای دفاع از دانش و ثروت نیاز دارد.

2 چرا هلاکو خان ​​به دانش خواجه نصیر نیاز داشت؟
پاسخ: هلاکو برای مدیریت صحیح جامعه به هوش و دانش یک مشاور متفکر و با تجربه نیاز داشت.

3 آثار مشترک خواجه نظام الملک و خواجه نصیر طوسی چه بوده است؟
پاسخ: هم با هوشمندی و هم با مهارت، آگاهی عمومی را بالا برد و دانش و سواد را گسترش داد. هر دو برای پیشبرد نجوم رصدخانه هایی ساختند.

4. پیش بینی حادثه چگونه می تواند به ما کمک کند؟
پاسخ: هرگز ما را غافلگیر نمی کند و نمی ترساند و از قبل به فکر راه حل هستیم.

5. مدارس نظامی چه نوع مدارسی بودند و چگونه اداره می شدند؟
پاسخ: مدارس شبانه روزی بودند که در آن انواع علوم تدریس می شد و مانند دانشگاه های امروزی اداره می شد.

درک و دریافت صفحه 95 فارسی پنجم

درک و دریافت صفحه 95 فارسی پنجم

1 چرا بچه را در دامنه البرز گذاشتند؟
پاسخ: چون زال بچه ای متفاوت از بچه های دیگر بود; او موهای سفیدی داشت و شبیه یک بچه انسان معمولی نبود. پدر زال (سام) از ترس بازجویی و تمسخر پهلوانان و بزرگان، او را گرفت و در دامنه کوه البرز نشاند.

2 تفاوت رفتار سام با سیمرغ چه بود؟
پاسخ: سیمرغ با اینکه دید پسر از جنس او ​​و مرغش نیست، اما از عجزش دلش را سوخت و از او محافظت کرد. اما با وجود اینکه سام کودک بود و از جنس خودش بود، با یک تفاوت کوچک کنار گذاشته شد و به مرگش رضایت داد.

3 در این داستان کدام شخصیت را دوست ندارید؟ زیرا؟

پاسخ را در قسمت نظرات ارسال کنید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم