جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 15 فارسی پنجم

پاسخ های صحیح و نادرست و درک درس فارسی پنجم 15

درس پانزدهم فارسی پنجم با پاسخ

پاسخ های صحیح و نادرست و درک درس 15 فارسی پنجم

درس 15: قزاقستان

درست غلط

درست و غلط صفحه 113 فارسی پنجم

1 باد آرام شد که دید ریشه کاج از زمین بیرون است.
پاسخ: غلط

2. این دو کاج سالهاست که با هم دوست هستند.
پاسخ: درست

3 یک روز پاییزی باد شدیدی وزید.
پاسخ: درست

درك كردن

درک مطلب صفحه 113 فارسی پنجم

1 دلیل آرام شدن باد چه بود؟
پاسخ: برای مهربانی کاج با دوستش.

2. چگونه قزاقستان شدید؟
پاسخ: میوه های دو کاج به زمین افتاد، دانه های آنها به کمک ابر و باران رشد کرد و کاج های زیادی جوانه زد.

3 کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستت چه گفت؟
پاسخ: دوستی را فراموش نمی کنم. شاید روزی این اتفاق برای من بیفتد.

درک و دریافت صفحه 119 فارسی پنجم

1 کدام مثل با محتوای داستان مطابقت دارد؟
همه را مفید کردند.
به کی خیلی بیشتر برفش.
بدون رنج گنج ممکن نیست.
اگر درخت شما علم به دست آورد … چرخ نیلوفر آبی را رها کنید
پیری و هیجان.

2. فکر می کنید ثروت پدربزرگتان چقدر بوده است؟
پاسخ: زندگی

3 منظور حصار چه بود که گفت: راز زندگی فقط یک چیز نیست؟
پاسخ: حصار می خواست ارزش و اهمیت همدلی و همبستگی را بیان کند و این که همه آن معنا دارد.

4 شخصیت های داستان را از شکل زیر توصیف کنید:

شخصیت اصلی: نوه، پیرمرد
شخصیت های فرعی: ماشین، درخت، کشاورز، ویولن، نردبان، دریا، لاک پشت، حصار، تخت

حکایت سوال صفحه 120 فارسی پنجم

آیا پس از بحث در مورد ضرب المثل های زیر مشخص می کنید که کدام یک از ضرب المثل های زیر با مفهوم حکایت مطابقت دارد؟
از هر دست همان بدهی را بگیرید.
به کی خیلی بیشتر برفش.
زبان سرخ به باد سر سبز می دهد.
سوار از عابر پیاده خبر ندارد.
ارزش رفاه، کسی می داند که در مشکل است.
جایی که میل هست، راهی هست.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم