جواب درست و نادرست و درک مطلب درس 17 فارسی پنجم

پاسخ درست و غلط و درک درس 17 فارسی پنجم

درس 17 فارسی پنجم با پاسخ

پاسخ درست و غلط و درک درس 17 فارسی پنجم

درس 17: کار و تلاش

معنی درس 17 فارسی پنجم

درست غلط

درست و غلط صفحه 132 فارسی پنجم

1 بار سنگینی کمر مور را خم کرده بود.
پاسخ: درست.

2 سلیمان رفتار مورچه ها را ستود.
پاسخ: غلط.

3. مورچه بردبار و متقاعد کننده بود.
پاسخ: درست

درك كردن

درک مطلب صفحه 132 فارسی پنجم

1 چه چیزی سلیمان را از مور ترساند؟
پاسخ: از افرادی که به او لگد می زنند.

2. او با دیدن سلیمان مور چه می کرد؟
پاسخ: پای خرچنگ را به سمت لانه اش می کشید.

3 چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟
پاسخ: چون می خواست مستقل زندگی کند و روی پای خودش بایستد.

4 زمان مناسب برای امتحان چه زمانی است؟
پاسخ: وقتی جوان هستید، آن زمان اوج قدرت ذهنی و جسمی است.

5. مور چه چیزی را بهتر می دانست؟
پاسخ: به جای تزکیه و تنبلی و کار نکردن کار کن و تلاش کن و راضی باش.

6 آیا با مور یا سلیمان موافقید؟ یک دلیل بیاور.

مور، چون می‌خواست کار کند و به خواسته‌اش برسد

پاسخ درک و دریافت همه چیز را همگان می دانند

پاسخ درک و دریافت آن را همه می دانند. صفحه 137 فارسی وی

1 «همه همه چیز را می دانند» یعنی چه؟
پاسخ: یعنی هیچ انسانی به طور کامل همه دانش ها را نمی داند و انسان باید همیشه در حال یادگیری باشد.

2. کتابخانه ها را با مدارس فعلی مقایسه کنید.
پاسخ: خانه های قدیمی دارای تنوع کمتری از موضوعات بودند. تن ها معلمی داشتند که همه کارها را برای لحن ها انجام می داد. شاگردان کمتری داشتند. علوم قدیم را آموختند و امکانات کمی داشتند. مدارس امروزی بسیار بزرگتر هستند. معلمان بیشتری دارند. آنها علوم جدیدتر و بیشتری را به دانش آموزان آموزش می دهند و امکانات بسیار بیشتری نسبت به کتابخانه دارند.

3 چه چیزی ابوریحان را به موفقیت رساند؟
پاسخ: اشتیاق به تعلیم و آموختن، یاد روز اول مدرسه، حسن رفتار اولین معلم و لطف خداوند.

4 راه ورود به سرزمین های ناشناخته چیست؟
پاسخ: پرسیدن از نادان و میل به یادگیری بیشتر

5. عبارت «همه جا مکانی برای یادگیری است» به چه معناست؟
پاسخ: یعنی هر جا که هستیم پدیده ای هست که معنا پیدا می کند و می توان از آن چیزی یاد گرفت.

حکایت صفحه 139 فارسی پنجم

این حکایت به کدام یک از مثل های زیر مربوط می شود؟
نان را با چسب بچسبانید تا فر داغ شود.
با سایه تنبلی نکن، خود سایه می آید.
سنگ مفت، گنجشک مفت.
پابرهنه برو کفشاتو در بیار.
آنچه در اطراف می آید تبدیل می شود.
همانا راه نجات است.
حسابی داشتم، حسابی دارم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم