جواب درس 1 قرآن ششم / فعالیت ، کار در کلاس و معنی ها

پاسخ درس 1 قرآن ششم / فعالیت، کار کلاسی و معانی

گام به گام درس اول قرآن ششم

پاسخ درس 1 قرآن ششم / فعالیت، کار کلاسی و معانی

پاسخ صفحه 5 درس 1 از قرآن ششم

تمرین 1: معنی این کلمات را جلوی آنها بنویسید.

مُؤْمِِنونَ: مؤمنان، اهل ایمان

رنگ: قلب ها، قلب ها

صلاح: دعا | رزق: روزی

امرار معاش: روزی

تمرین 2: معنی صحیح را مشخص کنید.

1) یُقیمونَ: نصب شدند

2) یفنفِقونَ: صدقه می دهند

پاسخ صفحه 6 درس 1 قرآن ششم

تمرین 3: آیه 3 سوره بقره را بخوانید و ترجمه آن را کامل کنید.

1) کسانی که به غیب ایمان دارند و صالحان را تأیید می کنند

معنی: کسانی که به نامرئی ایمان دارند و به دعا ادامه می دهند

2) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ.

معنی: و از آنچه به آنها روزی کرده ایم انفاق می کنند.

پاسخ فعالیت 2 صفحه 8 درس 1 قرآن ششم ابتدایی

فعالیت 2) آیه 103 سوره نساء را بخوانید و بگویید کلمه صلاح چند بار در این آیه آمده است؟

پاسخ: کلمه صلاح 3 بار تکرار شده است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم