جواب درس 3 قرآن ششم / فعالیت ، کار در کلاس و معنی ها

پاسخ درس 3 قرآن ششم / فعالیت، کار کلاسی و معانی

گام به گام درس سوم قرآن ششم

پاسخ درس 3 قرآن ششم / فعالیت، کار کلاسی و معانی

جواب صفحه 19 و 21 درس سوم قرآن درجه شش

تمرین 1: معنی این کلمات را جلوی آنها بنویسید.

مؤمنان: مردم، اهل ایمان

اَلَّذینَ: کسانی که

مردم: گروه قومی

خیر: خب بهتره

تمرین 2: معنی صحیح را مشخص کنید.

1) اِتَّقوا: تمرین (معنای صحیح)

2) یا اَیُّها: O (معنای صحیح)

3) زنان: زنان (معنای صحیح)

تمرین 3: این جملات قرآنی را بخوانید و ترجمه آنها را کامل کنید. جمله سوم را با ترجمه ذخیره کنید.

1) ای تو ای پیامبر!

معنی: ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن

2) وَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَونَ بَََّّ.

معنی: و تقوای خدا را پیشه کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست.

3) ای تو ای پیامبر!

معنی: ای پیامبر به زنان و دخترانت و زنان مؤمنان بگو

یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ

معنی: برای پوشاندن خود با یک چادر یا عرشه بلند.

پاسخ صفحه 21 درس 3 از قرآن ششم

📘 فعالیت: با مراجعه به آیات صفحه قبل، شماره آیه پیام قرآن را در جای خالی بنویسید.

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُم وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ
همدیگر را سرزنش نکنید و خودتان را زشت خطاب نکنید.

پاسخ: سوره حجرات، آیه 11

با کسانی که اشتباهاتی را در دیگران می یابند و آنها را نامناسب می خوانند چگونه رفتار کنیم؟

پاسخ: رعایت ادب و احترام برای اینکه شخصیت متخلف آسیبی نبیند و بسیار مهربانانه و در گوشه ای نادرست به او تذکر می دهیم و از او می خواهیم که دیگر این اشتباه را تکرار نکند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم