جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ فارسی پنجم

پاسخ: صفحه 23 درس مخفی گل رز ایرانی پنجم را بفهمید و دریافت کنید

1 با توجه به متن مجوز چه ویژگی هایی داشت؟ آیا کار او را دوست دارید؟ زیرا؟
پاسخ: اون پروانه خیلی قشنگ بود بال های برجسته فوق العاده ای داشت. برخی از پروانه ها آرزوی زیبایی بال های خود را داشتند. این پروانه زیبا بود اما بسیار مغرور و خودخواه. نه، ما آن را دوست نداریم. زیرا این پروانه بی جهت مغرور می شد و فراموش می کرد که زیبایی او را خداوند به او بخشیده است و این زیبایی نباید باعث شود که او نسبت به دیگران احساس برتری کند.

2 به نظر شما چرا پروانه دیگر به حوض نگاه نکرد و بال هایش را نشان نداد؟
پاسخ: زیرا متوجه شد که زیبایی خدادادی او مایه تکبر و غرور و خودخواهی نیست و نباید ابزاری برای خودنمایی در مقابل دیگران باشد.

3 چه چیزی گل رز را زیبا و تازه کرده است؟
پاسخ: به ترتیب بیان کنید. گلبرگ، برگ، ساقه، ریشه، زمین و روشن خورشید، که هر کدام وظیفه خود در جهت ایجاد در برآورده شده است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم