جواب دینی هشتم درس ۷ / گام به گام

پاسخ دینی هشتم درس 7 / گام به گام

گام به گام درس 7 هشتمین پیام آسمانی

    پاسخ دینی هشتم درس 7 / گام به گام

درس 7 :: یک فرصت طلایی

فعالیت کلاسی صفحه 59 هشتمین پیام آسمانی
پاسخ فعالیت کلاس صفحه 59 هشتمین پیام آسمانی

بر اساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) روزه دار رفتار و گفتار چگونه باید باشد؟
پاسخروزه‌دار در رفتار و گفتار روزه‌دار باید قرآن بخواند، صلوات بفرستد، اخلاق نیک داشته باشد، دعا کند و عذرخواهی کند، کار نیک انجام دهد و به روزه‌داران افطار دهد تا براحتی از راه بگذرند. روز

فعالیت کلاسی صفحه 61 هشتمین پیام آسمانی

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 61 پیام آسمانی هشتم

مثال درخت چه نسبتی با روزه دارد؟ توضیح.
پاسخدرختان مناطق کوهستانی سختی های زیادی را تحمل می کنند و همچنین کم آبی را تحمل می کنند و در نتیجه در برابر طوفان ها صبر و تحمل بیشتری دارند، مانند روزه دارانی که سختی ها، گرسنگی و تشنگی را تحمل می کنند و در نتیجه صبر و ترحم را تحمل می کنند. و در برابر طوفان وسوسه های شیطان صبر و استقامت بیشتری داشته باشید.

فعالیت کلاسی صفحه 61 هشتمین پیام آسمانی

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

آیه زیر را با دقت بخوانید:

فعالیت کلاسی صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

1 با توجه به این آیه مهمترین فایده روزه چیست؟
پاسخرحمت و رحمت
2 به نظر شما عبارت «به عنوان کتابی درباره کسانی که پیش از من بودند» به چه کسانی اشاره دارد؟
پاسخاشاره به ملل پیشین و گذشته دارد.

خود را بیازمایید صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

پاسخ خود را بیازمایید صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

1 توضیح دهید که چگونه روزه گرفتن باعث می شود که روزه گیر بیشتر به فقرا و نیازمندان توجه کند.
پاسخامام صادق (علیه السلام) فرمود: ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را احساس نمی کنند. زیرا آنها می توانند به آنچه می خواهند برسند. به همین دلیل است که با فقرا و گرسنگان همدردی نمی کنند. خداوند متعال روزه را بر همه واجب کرد تا همه در این ماه یکسان باشند و ثروتمندان طعم گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربانی کنند و به آنها کمک کنند.

2. چهار مورد از افطار را نام ببرید.
پاسخبه فرموده امام صادق (ع): خوردن، آشامیدن، تمام سر در آب فرو بردن، دروغ گفتن به خدا و پیامبران و امامان.

3 اگر شخص فراموش کند که در ماه مبارک رمضان روزه گرفته و روزه خود را باطل کند، چه تصمیمی در مورد روزه دارد؟
پاسخاگر روزه یکی از باطل ها را فراموش کند و انجام دهد، روزه اش صحیح است.

4 آیا شنا در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح.
پاسخیکی از ایرادات روزه غوطه ور شدن تمام سر در آب است. پس اگر این کار را بکنید روزه شما صفر می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم