جواب دینی هشتم درس ۹ / گام به گام

پاسخ دینی هشتم درس 9 / گام به گام

گام به گام درس 9 هشتمین پیام آسمانی

    پاسخ دینی هشتم درس 9 / گام به گام

درس 9 :: برنامه زندگی

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 74 پیام هشتم

فعالیت هشتم

به نظر شما کدام گروه صحیح است؟
پاسخ نظرات هر دو گروه اشتباه است

آیا راهی غیر از دو مسیر قبلی وجود دارد؟

پاسخ بهترین راه، روش تعادل و اعتدال است، یعنی استفاده نکردن از نعمت های دنیوی و استفاده زیاد از آنها. هر دوی این روش ها ممنوع است.

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 75 پیام هشتم

فعالیت هشتم

آیه زیر را بخوانید و در معنای آن بیندیشید:
آیه زیر را بخوانید و در معنای آن بیندیشید:
حال به نظر شما با توجه به این آیه، بینش و رفتار گروه دوم تا چه اندازه مورد تایید خداوند است؟
پاسخ خدا اصلاً آن را قبول ندارد زیرا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 76 پیام هشتم

فعالیت هشتم

در هر یک از موارد زیر رفتارهای صحیح و نادرست را مشخص کنید.

رفتارهای صحیح رفتارهای مرموز
جشن عروسی 1 خانه ای مناسب برای خانواده وجود دارد، مراسم در آنجا برگزار می شود.
2 برای مراسم از ماشین شخصی خود که سالم است استفاده می کنند.
3 امکانات پذیرایی و شام بسیار ساده و در عین حال راحت است.
1 در هتل یا باغ های گران قیمت جشن بگیرید.
2 با اینکه ماشین سالم و مناسبی دارند اما برای جشن ماشین گران قیمت کرایه می کنند.
3 وسایل پذیرایی و شام باید بسیار تشریفاتی و گران باشد.
کیف، لوازم التحریر و وسایل مدرسه بخرید 1 از لوازم التحریر پارسال استفاده می کنند که سالم است.
۲ لوازم التحریر ساخت ایران را می خرند.
3 کوله پشتی مدرسه سال گذشته سالم و قابل استفاده است، امسال کیف جدیدی خریداری نمی شود.
1 با وجود لوازم التحریر با کیفیت ایرانی، از لوازم التحریر گران قیمت خارجی استفاده کنید.
2 لوازم التحریر پارسال را با وجود قابل استفاده بودن راه اندازی می کنند.
3 با وجود سالم بودن کوله پشتی مدرسه پارسال کیف نو خریدند.
لوازم خانگی بخرید 1 تجهیزات زیادی نخرید.
2 مبلمان را تا زمانی که سالم است تعویض نمی کنند.
3 تا زمانی که می توانند غذای خانگی تهیه کنند، از بیرون غذا نمی خواهند.
1 بیش از نیازتان تجهیزات بخرید.
2 فقط به دنبال خرید وسایلی هستند که در خانه خانواده دیده اند.
3 همیشه از بیرون غذا می خواهند.

جواب خود را تست کنید صفحه 79 پیام هشتم

خود را بیازمایید صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

1. پنج نمونه از رفتارهای زیاده خواهی که در جامعه بیشتر دیده می شود را بنویسید.
پاسخ 1 زیاده روی در مصرف برق و آب 2 مصرف و خرید بیش از نیاز غذا 3 خرید لباس زیاده روی 4 چشم و هم چشمی در خرید لوازم 5 اسراف بنزین

2. آسیب های فردی و اجتماعی مصرف گرایی چیست؟
پاسخفردی »فقر و محرومیت

اجتماعی »خرید بیش از حد کالاها آنها را کمیاب می کند

3. توضیح دهید که چگونه اسراف و مصرف، جامعه را به سمت وابستگی سوق می دهد.
پاسخ باعث وابستگی به کشورهای خارجی می شود،

4 روش صحیح مصرف از نظر اسلام چیست؟
پاسخ روش اعتدال و تعادل یعنی: زیاد مصرف نکنیم که اسراف است و خداوند هیچ وقت اسراف را دوست ندارد و از آنچه داریم استفاده نکنیم که آن کوچکی و حرص است که حرام است و بهترین راه حفظ است. تعادل و اعتدال در مصرف

پاسخ پاسخ پیشنهادی صفحه 79 پیام هشتم

برای پرهیز از اسراف، داستان یا خاطره ای از شیوه زندگی بزرگان دینی بنویسید و در کلاس برای دوستان خود بخوانید.
پاسخ روزی پیامبر (ص) از جاده ای عبور می کرد که یکی از یارانش به نام سعد وضو می گرفت و آب زیادی می خورد. پیامبر (ص) فرمود: چرا هدر می دهی ای سعد! سعد گفت: آیا در آب اسراف است؟! حضرت فرمود: آری حتی اگر کنار نهر باشی!


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم