جواب فعالیت درس سوم مطالعات پنجم :: همدلی با دیگران

ام به گام مطالعات پنجم درس سوم :: همدلی با دیگران

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات پنجم

ام به گام مطالعات پنجم درس سوم :: همدلی با دیگران

گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 3: همدلی با دیگران

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم
1 موقعیت‌های زیر را بخوانید و ببینید در هر موقعیتی می‌توانیم انجام دهیم تا دیگران احساس کنند

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

الف) گنگ نقّاشی است و دوست شما بسته مداد رنگی بسیار بارزشی را که دیشب خریده، گم کرده است.
جواب: می‌توانیم در پیدا کردن وسیله‌ها به کمک کردن و تنهایش نگذاریم.

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

ب) برادر کوچک شما از تاریکی می‌ترسد و گریه می‌کند.
جواب: میتوانیم در کنار او باشیم تا احساس تنهایی نکند و او را قانع کنیم که تاریکی ترس ندارد.

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

پ) گنگ تفریح ​​است و بچّه ها در حال خوردن خوراکی هایشان هستند. خوراکی یکی از همکلاسی‌ها قبل از شروع خوردن به خوردن، روی زمین می‌افتد و دیگر قابل خوردن نیست.
جواب: او را دلداری می‌دهیم که ناراحت نیست و تغذیه و خوراکی خود را با او تقسیم می‌کنیم.

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

ت) یکی از همکلاسی‌های شما در مسابقه ورزشی مقام اوّل را به دست آورده است.
جواب: به او تبریک می‌گوییم و برایش آرزوی موفقیت‌های بیشتر می‌کنیم و سعی می‌کنم آن را الگوی خود قرار دهیم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم