جواب فعالیت درس 1 هدیه چهارم

پاسخ فعالیت درس 1 هدیه چهارم

جوابمو بگو | بررسی ایستگاه فکر | ما برنامه ریزی می کنیم | بگرد و پیدا کن

پاسخ فعالیت درس 1 هدیه چهارم

چهارم Pas a pas quart regal
🔴 پاسخ فعالیت های درس 1: دانه ای که نمی خواستم ترکش کنم!

به من صفحه 10 هدیه چهارم
به من بگو
پاسخ »نور، گرما، زمان

ایستگاه فکر صفحه 11 هدیه چهارم
ایستگاه فکر صفحه 11 هدیه چهارم

صفحه 11 هدیه چهارم را ببینید

در کتاب علمی سال گذشته خواندیم که بدن انسان برای رشد به چهار گروه از مواد مغذی نیاز دارد.
غذای خود را با کودک مقایسه کنید.
خداوند چگونه نیازهای نوزاد را به این چهار گروه غذایی برطرف می کند؟

آنها را در شیر مادر قرار دهید تا کودک استفاده کند و به خوبی رشد کند.

* کدام یک از این پدیده ها نیازهای ما را برآورده می کند؟
عصر
استراحت کنید، بخوابید و استراحت کنید

حیوانات
غذا، خوراک، لباس

* دندان های ما شکل های مختلفی دارند.
دندانه

کدام یک از آنها نیازهای ما را برآورده می کند؟
غذاهای متنوع بخورید

چه می شد اگر همه دندان های ما یکسان بود؟
ما نمی توانستیم انواع غذاها را بخوریم و سلامتی مان در خطر بود.

تامل کنید صفحه 13 هدیه چهارم

نکته صفحه 13
خداوند همیشه و همه جا به ما مهربان است. او از همه موجودات آگاه است و نیازهای آنها را برآورده می کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم