جواب فعالیت درس 2 هدیه چهارم

پاسخ فعالیت درس 2 هدیه چهارم

جوابمو بگو | بررسی ایستگاه فکر | ما برنامه ریزی می کنیم | بگرد و پیدا کن

پاسخ فعالیت درس 2 هدیه چهارم

چهارم Pas a pas quart regal
🔴 پاسخ فعالیت های درس 2: کودکی در مورد آب

درس 2 هدیه چهارم (کودکی در آب)

به من بگو صفحه 17 هدیه چهارم

خلاصه داستان «کودکی روی آب» را از زبان یکی از این شخصیت ها تعریف کنید.

1 موسی 2 آسیا خواهر موسی

پاسخ ”

فرعون پادشاه مصر خواب دید که با تولد فرزندی حکومتش به خطر می افتد.
او دستور داده بود که تمام کودکانی که بعد از آن به دنیا می آیند به قتل برسند. موسی را باردار کردم
من بودم و وقت به دنیا آوردنش بود، موسی به دنیا آمد. من برای نجات
جانش را در جعبه گذاشتم و در آب انداختم. آب جعبه را گرفت. من خیلی
من نگران بودم.
فرعون و همسرش آسیه در حال قدم زدن در ساحل بودند که چشمشان به سینه نوزاد افتاد.
او را از آب درآوردند. همسر فرعون آسیه از پادشاه خواست که او را نکشد و پسری به دنیا بیاورد
به فرزندی پذیرفتن یک کودک. بعد به خواست خدا دایه پسرم شدم
و پسرم نجات پیدا کرد.

به من بگو صفحه 17 هدیه چهارم

صفحه 17 هدیه چهارم را مرور کنید و پیدا کنید

با توجه به درس و متن بالا مشخص کنید که کدام یک از مطالب قسمت (الف) مربوط به کدام قسمت از قسمت (ب) است.

صفحه 17 هدیه چهارم را مرور کنید و پیدا کنید

ببینید و بگویید صفحه 18 هدیه چهارم

خدای مهربان همیشه و همه جا حامی افراد خوب است. به نظر شما چه قسمت هایی از داستان «کودک روی آب» به حمایت خداوند از افراد خوب اشاره دارد؟
پاسخ ” آنجا که مادر بچه را در آب انداخت و آن جا که بچه به ساحل رسید و فرعون و آسیه او را به فرزندی پذیرفتند.

ایستگاه فکر صفحه 18 هدیه چهارم
تفکر صفحه
پاسخ ” 1) هنگامی که دشمنان به دنبال حضرت موسی (ع) و یارانش آمدند، حضرت موسی (ع) به دستور خداوند عصای خود را در آب انداخت و راهی را برای آنها باز کرد تا از آب عبور کنند و از دستان آن حضرت نجات پیدا کنند. کافران

پاسخ ” 2) حضرت موسی (ع) به دستور خداوند عصای خود را به سوی جادوگران پرتاب کرد و عصا به مار بزرگی تبدیل شد.

پاسخ ” 3) هنگامی که حضرت موسی (ع) کودک بود، مادرش او را از ترس دشمنان به رودخانه انداخت و به خواست خدا مأموران فرعون او را از آب بیرون کشیدند و فرعون و همسرش او را به فرزندی پذیرفتند. بچه بود .

کدام یک از تصاویر بالا ربطی به این شعر ندارد؟
کدام یک از تصاویر بالا ربطی به این شعر ندارد؟
پاسخ ” تصویر دوم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم