جواب فعالیت درس 4 هدیه چهارم

پاسخ فعالیت درس 4 هدیه چهارم

جوابمو بگو | بررسی ایستگاه فکر | ما برنامه ریزی می کنیم | بگرد و پیدا کن

پاسخ فعالیت درس 4 هدیه چهارم

چهارم Pas a pas quart regal
🔴 پاسخ فعالیت های درس 4: یک دعا و ده رکوع!

درس 4 یک دعا و ده احترام!

ببینید و بگویید صفحه 31 هدیه چهارم

برای کدام یک از این وقایع نماز آیات واجب است؟
ببینید و بگویید صفحه 31 هدیه چهارم

پاسخ ”

1کسوف
2. زلزله
3 خورشید گرفتگی
4 سیل

به صفحه 32 هدیه چهارم مراجعه کنید

تنها یکی از این شاگردان به تعریف صحیح جمله آیات اشاره می کند.
پاسخ ” علم تربیت سوم، نماز دو رکعتی است که در هر رکعتی یک حمد می خوانیم و سوره را پنج جزء می کنیم و بعد از هر جزء رکوع می کنیم.

تکمیل صفحه 33 هدیه چهارم

این شکل نشان می دهد که چگونه یک رکعت جمله در آیه خوانده می شود.
با توجه به آیات سوره توحید کامل کنید.

تکمیل صفحه 33 هدیه چهارم

ایستگاه فکر صفحه 33 هدیه چهارم

این متن را بخوانید و در پایان به سوال پاسخ دهید.
ایستگاه فکر صفحه 33 هدیه چهارم

نماز صبح با نماز آیه چه فرقی دارد؟
در نماز صبح بعد از حمد، سوره توحید را می خوانیم و سپس به رکوع و سجود می پردازیم. اما در نماز
پاسخ ” در هر رکعت یک آیه حمد می خوانیم و سوره توحید را پنج جزء می کنیم و پس از خواندن هر جزء به رکوع می رویم. البته نماز صبح در هر رکعت یک رکوع است، ولی نماز آیه در هر رکعت پنج رکوع و جمعاً ده رکوع است.

با خانواده صفحه 35 هدیه چهارم
آیا می توانیم آیات را به گونه ای دیگر بخوانیم؟ چگونه؟
پاسخ ” بله، می توانیم دعای آیات را به شکل دیگری بخوانیم.
در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را به جای پنج جزء یک بار می خوانیم و سپس به رکوع می رویم. وقتی از رکوع برمی‌خیزیم، سوره را کامل می‌خوانیم و به رکوع برمی‌گردیم و در هر رکعت پنج مرتبه این کار را تکرار می‌کنیم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم