جواب فعالیت درس 5 هدیه چهارم

پاسخ فعالیت درس 5 هدیه چهارم

جوابمو بگو | بررسی ایستگاه فکر | ما برنامه ریزی می کنیم | بگرد و پیدا کن

پاسخ فعالیت درس 5 هدیه چهارم

چهارم Pas a pas quart regal
🔴 پاسخ فعالیت های درس 5: کلمه ای که سه بار تکرار شد!

به من بگو صفحه 37 هدیه چهارم
برای پیروی از سخنان پیامبر(ص) کاری را که می توانیم انجام دهیم؟
پاسخ “ 1 با سر و صدای خود همسایه هایمان را آزار ندهیم.
2 وقتی مریض شدند به ملاقاتشان بروید.
3 با همسایگان مهربان باشیم و در امور با آنها همکاری کنیم.

نظر در صفحه 38 هدیه چهارم
نظر در صفحه 38 هدیه چهارم
پاسخ “ اینکه پیرزن مریض را با سروصدا اذیت کرده بودند و
باید عذرخواهی می کردند

ایستگاه فکر صفحه 38 هدیه چهارم
ایستگاه فکر صفحه 38 هدیه چهارم
پاسخ “ باید به خانه بروم و با احترام از آنها بخواهم صدای تلویزیون را کم کنند تا بتوانم با آرامش بیشتری مطالعه کنم.

تامل کنید صفحه 39 هدیه چهارم
تامل کنید صفحه 39 هدیه چهارم
اگر همسایه ما مریض شود، …
پاسخ “ او را ببینیم و سلام کنیم.

وقتی همسایه از ما چیزی پرسید، …
پاسخ “ اگر داری بده.

اگر پیرمرد یا پیرمردی در همسایگی ما زندگی می کند، …..
پاسخ “ با آنها با احترام رفتار کنید و آنها را با سر و صدا آزار ندهید.

تکمیل صفحه 39 هدیه چهارم

تکمیل صفحه 39 هدیه چهارم
اگر یک شب دیر رسیدیم خانه…
پاسخ “ به آرامی از پله ها بالا بروید.
بلند حرف نزنید و مراقب باشید سر و صدای ما مزاحم همسایه ها نشود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم