جواب فعالیت درس 6 مطالعات چهارم

پاسخ فعالیت درس 6 مطالعات چهارم

مطالعات گام به گام درس چهارم ششم

پاسخ فعالیت درس 6 مطالعات چهارم

📚 پاسخ درس ششم مطالعه چهارم
چهارم مطالعات گام به گام

درس 6 :: جهت گیری های جغرافیایی

فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم *
اکنون این مسیرها را بر روی نقشه زیر مرور می کنیم.
فعالیت صفحه 24 مطالعات چهارم *

3 باغ سبزی در کدام جهت روستا قرار دارد؟

3 مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟ حمام و مدرسه در کدام جهت؟

2 محمدرضا می خواهد از خانه به مدرسه برود. در کدام جهت باید حرکت کند؟ به ترتیب بگو
پاسخ را در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید.
فعالیت صفحه 27 مطالعه چهارم
1 الف) میلاد و دوستش در مدرسه هستند، می خواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند. کدام خیابان و در کدام جهت حرکت کنند؟
پاسخ: ابتدا باید به خیابان پرچم و سپس به سمت شرق به خیابان فاطمی بروند.

ب) مریم می خواهد با مادرش به پارک برود. پارک در کدام جهت است؟
پاسخ: این پارک در جنوب شرقی میدان واقع شده است.

ج) کدام خیابان ها در شرق و غرب بیمارستان هستند؟ مسجد در کدام جهت است؟
پاسخ: شرق > شهید حیدری / غرب > لاله
مسجد در جنوب غربی میدان واقع شده است.

د) فرض کنید الان جلوی نیمکت هستید و می خواهید به خانه آقای راد بروید. به کدام سمت باید حرکت کرد؟
پاسخ: به سمت شمال شرقی میدان حرکت می کنم.

2. کاربرگ ٧ (آدرس های اصلی و فرعی) را در کلاس انجام دهید.

پاسخ:

خانه (شمال)
مسجد (شمال شرقی)
هواپیما (مغرب)
جاده (جنوب غربی)
مدرسه (جنوب)
کوه ها (جنوب شرقی)
درختان (شرق)
فیل (شمال شرقی)


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم