جواب فعالیت درس 6 هدیه چهارم

پاسخ فعالیت درس 6 هدیه چهارم

جوابمو بگو | بررسی ایستگاه فکر | ما برنامه ریزی می کنیم | بگرد و پیدا کن

پاسخ فعالیت درس 6 هدیه چهارم

چهارم Pas a pas quart regal
🔴 پاسخ فعالیت های درس 6: حرم با دو گنبد

به من بگو صفحه 42 هدیه چهارم

امام موسی کاظم علیه السلام چند امام است؟ از زندگی او چه می دانید؟
پاسخ “ امام موسی کاظم (ع) هفتمین امام شیعیان است. پدرش امام جعفر صادق (ع) امام ششم است. به او لقب کاظم داده اند زیرا خشم او را فرو می نشاند. کاظم یعنی سرکوب کننده خشم. آنها در زمان حکام عباسی زندگی می کردند و با این حاکمان مبارزه می کردند. هارون الرشید او را به 14 سال زندان محکوم کرد. اما او همچنان مردم را راهنمایی می کرد.

بیندیشید صفحه 43 هدیه چهارم *

تامل کنید صفحه 43 هدیه چهارم

به داستانی که معلم به شما می گوید گوش دهید *. رابطه این آیه و داستان و عنوان امام هفتم چیست؟

پاسخ خود را به این بخش در بخش نظرات ارسال کنید

صفحه 43 هدیه چهارم
دوست دارم مانند امام موسی کاظم علیه السلام خشم خود را مهار کنم. بنابراین، ………………….
پاسخ “ وقتی عصبانی هستم سعی می کنم صبور باشم.

وقتی در حال انجام تکالیف هستم و دوستم دستانش را روی هم می زند، ……
پاسخ “ به آرامی از او می خواهم که مراقب باشد.

وقتی دوستم به قولش عمل نمی کند …………………
پاسخ “ با آرامش از او می خواهم که دیگر این کار را تکرار نکند.

وقتی خواهر کوچکم بدون اجازه به وسایلم دست می‌زند، …………..
پاسخ “ وسایلم را جمع می کنم و با او صحبت می کنم تا دیگر به من دست نزند.

ایستگاه فکر صفحه 44 هدیه چهارم
این داستان را بخوانید.
(صفحه 44 و 45 هدیه چهارم را بگویید)
حالا به این سوالات پاسخ دهید.

چه عنوانی را برای داستان پیشنهاد می کنید؟
پاسخ “ آروم باش

رابطه این داستان با آیه در درس چیست؟
پاسخ “ امام کاظم به مرد آموخت که خشم خود را آرام کند
همانگونه که خداوند در قرآن فرموده است پیروز می شود و خطاهای دیگران را می بخشد.

به نظر شما وقتی شخص اشتباهی رفتار امام را دید با خودش چه گفت؟
پاسخ “ گفت: ای کاش عصبانی بودی
من مسلط بودم و این رفتار زننده را با آن مرد نداشتم تا شرمنده امام نباشم!

از معامله ای که امام با این دو کارگر انجام داد، چه می آموزیم؟
پاسخ “ 1 عصبانیت خود را کنترل کنید
2 از آبروی دیگران محافظت کنید
3 اشتباهات دیگران را ببخشید

جواب درس 7 هدیه چهارم است

جواب درس 5 هدیه چهارم است


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم