جواب فعالیت درس 7 مطالعات چهارم

پاسخ فعالیت درس 7 مطالعات چهارم

مطالعات گام به گام درس چهارم درس هفتم

پاسخ فعالیت درس 7 مطالعات چهارم

📚 پاسخ درس هفتم مطالعات چهارم
چهارم مطالعات گام به گام

درس 7 :: جغرافیدانان

فعالیت صفحه 30 مطالعه چهارم
2. به تصویر ابزار جغرافی دانان در صفحه قبل نگاه کنید و نام هر عدد شماره گذاری شده را بنویسید.
پاسخ “ 1 حوزه جغرافیا 2 عکس 3 نقشه 4 سی دی و فیلم 5 کامپیوتر 6 کتاب

2 آیا نقشه ای روی دیوار کلاس شما نصب شده است؟ با کمک معلم نقشه ایران را روی دیوار کلاس نصب کنید. بله نصب شده است

3. یک بادکنک به کلاس بیاورید. ایران و همسایگانش را در آنجا پیدا کنید و به هم نشان دهید.

4. معلم فیلمی درباره افرادی که در یک مکان زندگی می کنند می سازد و به شما نشان می دهد. در پایان فیلم به سوالات معلم خود پاسخ دهید.

5. با کمک معلم یک سی دی جغرافیایی به کلاس بیاورید و نحوه استفاده از آن را با کامپیوتر تمرین کنید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم