جواب فعالیت درس 7 هدیه چهارم

پاسخ فعالیت درس 7 هدیه چهارم

جوابمو بگو | بررسی ایستگاه فکر | ما برنامه ریزی می کنیم | بگرد و پیدا کن

پاسخ فعالیت درس 7 هدیه چهارم

چهارم Pas a pas quart regal
🔴 پاسخ فعالیت های درس 7: نماز خواندن در کوهستان

درس 7 نماز در کوهستان

به من بگو صفحه 48 هدیه چهارم
نماز در هر حال واجب است; با اينكه…. .
پاسخ: آب نیست

ببینید و بگویید صفحه 48 هدیه چهارم
مراحل تیمم را به ترتیب شماره گذاری کنید.
ببینید و بگویید صفحه 48 هدیه چهارم

تکمیل صفحه 49 هدیه چهارم
در چه مواردی تیمم کنیم؟
ب آ | ………… .. نسته » اب
ت و ق | ………… .. نسته » زمان
استفاده از آب | ………. داشتن ” خسارت

به صفحه 49 هدیه چهارم مراجعه کنید
کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
به صفحه 49 هدیه چهارم مراجعه کنید

جستجو و پیدا کردن صفحه 48 هدیه چهارم
به حرف اول پاسخ ها بپیوندید تا به یک جمله برسید.
1 ترجمه «الله» به فارسی: …………………. » پاسخ: ده
2 در تیمم دست خود را از جایی که مو می روید به سمت روی دراز می کنیم. »پاسخ: ابروها
3 شهری که تیمم در خاکش ثواب بیشتری دارد. »پاسخ: کربلا
4 در تیمم با کف دست چپ تمام ……………. دست راست خود را از مچ تا نوک انگشت پاک کنید. »پاسخ: بازگشت
5 سپس با کف دست راست تمام پشت دست چپ را از مچ تا نوک پاک کنید.. »پاسخ: انگشتان دست
6 قسمتی از دست که در تیمم به زمین یا سنگ میکوبیم …………………» پاسخ: پالما

سپس ترجمه آیه را با جمله حاصل تکمیل کنید.

جستجو و پیدا کردن صفحه 48 هدیه چهارم

پاسخ: کف را تمیز کنید


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم