جواب فعالیت های درس ۱۱ علوم نهم (فصل گوناگونی جانداران)

پاسخ به فعالیت های درس 11 علوم نهم (تنوع موجودات زنده)

گام به گام فصل یازدهم علوم نهم

پاسخ به فعالیت های درس 11 علوم نهم (تنوع موجودات زنده)

فصل یازدهم: تنوع موجودات

پاسخ فعالیت صفحه 123 علم نهم

فعالیت صفحه 123 علم نهم

بر اساس ویژگی های ظاهری، حیوانات زیر را طبقه بندی کنید و یک کلید دو طرفه برای شناسایی آنها طراحی کنید.

فعالیت صفحه 123 علم نهم

پاسخ خود را بررسی کنید Page 123 Science IX

در حال حاضر در گروه بندی موجودات زنده، علاوه بر ویژگی های فیزیکی، شباهت مولکول های سازنده سلول ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر شما کدام مولکول برای این منظور مناسب است؟
پاسخ: مولکول DNA که در سلول های موجودات زنده وجود دارد.

پاسخ نظر در صفحه 125 علم نهم

نظر خود را با ذکر دلیل برای درستی یا نادرستی جمله زیر بیان کنید: از گروه های بزرگ به گروه های کوچکتر، اختلاف بین افراد افزایش می یابد. در حالی که شباهت های آنها کاهش می یابد.
پاسخ: نادرست است. زیرا از بالا به پایین شباهت های اعضای گروه بیشتر می شود و از تفاوت های آنها کاسته می شود به طوری که در یک گونه افراد آنقدر شبیه هم هستند که فقط با هم می توانند زایمان کنند.

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 126 علم نهم

خود را در معرض آزمایش قرار دهید Page 126 علم نهم

الف) ماده ارثی در سلول های برخی از موجودات در داخل پوشش قرار دارد و در نتیجه هسته تشکیل می شود. به این موجودات یوکاریوت می گویند. در سلول های برخی از موجودات، هیچ پوششی در اطراف مواد موروثی وجود ندارد و در نتیجه هسته تشکیل نمی شود. به این موجودات پروکاریوت می گویند. بر این اساس آن ها جزو کدام گروه از باکتری ها هستند؟
پاسخ: پروتونهسته ای یا پروکاریوتی
ب) باکتری ها دیواره سلولی دارند. کدام یک از موارد زیر از ویژگی های موجودات زنده است؟
پاسخ: گیاهان – زیرا سلول های گیاهی دارای دیواره های سلولی نیز هستند.

پاسخ فعالیت صفحه 126 علم نهم

فعالیت صفحه 126 علم نهم
بر چه اساسی این باکتری ها را گروه بندی می کنید و بر این اساس آنها را چه می نامید؟

پاسخ: طبق فرم گروه بندی می کنیم

از راست به چپ: 1) باکتری های مارپیچی 2) باسیل ها 3) باکتری های کروی (کک)

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 126 علم نهم

او در قوطی می گوید: «آن را قبل از خوردن 20 دقیقه بجوشانید. با مراجعه به منابع معتبر علت را پیدا کنید.
پاسخ: زیرا غذاهای کنسرو شده می توانند باعث مسمومیت شدید شوند
این بیماری در اثر تکثیر نوعی باکتری به نام سم کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می‌شود که سمی به نام سم بوتولینوم تولید می‌کند. رودخانه.

پاسخ فعالیت صفحه 127 علم نهم

فعالیت صفحه 127 علم نهماین جلبک ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنید و بر اساس آن چه نام هایی می گذارید؟
پاسخ: مرتب شده بر اساس رنگدانه:

از راست به چپ: جلبک سبز جلبک قرمز جلبک قهوه ای زرد

به فعالیت های درس 11 علوم نهم پاسخ دهید

پاسخ فعالیت صفحه 128 علم نهم

فعالیت صفحه 128 علم نهم

پاسخ های بیشتر برای مطالعه و پاسخ کامل تر:

الف) آیا تک یاخته های سبز رنگ (کلروفیل) را می بینید؟
پاسخ: بله، تعدادی جلبک سبز تک سلولی.
ب) آیا انواع آب در نقاط مختلف یکسان است؟
پاسخ: برخی از جلبک ها در همه نمونه های آب یافت می شوند، اما برخی از نمونه های آب یافت می شوند اما برخی از نمونه های آب جلبک های خاص خود را دارند.ج) اگر این موجودات متحرک باشند; چگونه حرکت می کنند؟
پاسخ: برخی با حرکت سیتوپلاسمی (ایجاد پاهای دروغین) (آمیب)، برخی دیگر توسط مژه ها (پارامسیوم) و برخی دیگر توسط تاژک (کراسیوم) حرکت می کنند.

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 129 علم نهم

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 129 علم نهم

پاسخ: نه، درست نیست، چون اولاً سبزی ندارد و غذا درست نمی کند. دوم، قارچ ها یک سری جداگانه هستند (به صفحه 124 مراجعه کنید)

پاسخ فعالیت صفحه 129 علم نهم

در کلاس درس نمونه هایی از کاربرد باکتری ها، قارچ ها و نخستی ها در صنایع غذایی، کشاورزی، محیط زیست را مثال بزنید و به منابع مجاز مراجعه کنید. هر گروه می تواند بخشی از آن باشد.
پاسخ: باکتری ها: تولید ما

قارچ: قارچ خوراکی در تهیه پیتزا

مبتدی : غذاهای سوشی خالی و مکمل های غذایی و ژله

پاسخ بیندیشید صفحه 130 علم نهم

چه ویژگی هایی از ویروس ها آنها را شبیه موجودات زنده می کند؟
پاسخ: آنها فقط تولید مثل می کنند و این کار را فقط در سلول های یک موجود زنده انجام می دهند.

پاسخ فعالیت صفحه 130 علم نهم

استفاده مشترک از ابزارهای تیز مانند تیغ روشی رایج برای انتقال ویروس ایدز است. گزارشی از راه های دیگر انتقال ایدز به منابع شناخته شده تهیه و به کلاس ارائه کنید.

پاسخ: از نظر جنسی، مادر به فرزند، سرنگ تزریقی مشترک، خود و محصولات آنها


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم