جواب فعالیت های درس ۱۱ مطالعات پنجم

فعالیت درس 11 مطالعات پنجم

پاسخ فعالیت های درس یازدهم مطالعات پایه پنجم

فعالیت درس 11 مطالعات پنجم

درس 11

فعالیت صفحه 56 مطالعات پنجم

خواندن نقشه ها
1 کدام کشورهای شمال ایران هستند؟
پاسخ: ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان

2 همسایگان شرقی ایران کدام کشورها هستند؟
پاسخ: افغانستان، پاکستان

3 آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران هستند؟
پاسخ: آره

4 کوچکترین (کوچکترین) کشور همسایه ایران کدام است؟
پاسخ: ارمنستان

5 کدام کشورهای همسایه مانند ایران به دریای خزر راه دارند؟
پاسخ: ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

6 کدام کشور همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟
پاسخ: پاکستان

7 آیا تا به حال به کشورهای همسایه سفر کرده اید؟ در کدام کشور؟

این به شما بستگی دارد!


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم