جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات پنجم

فعالیت درس 13 مطالعات پنجم

پاسخ فعالیت های درس سیزدهم مطالعات پایه پنجم

فعالیت درس 13 مطالعات پنجم

درس 13

فعالیت صفحه 67 مطالعات پنجم

1 چرخش زمین به دور خود چند ساعت طول می کشد؟
پاسخ: 24 ساعت

2. حرکت خورشید در روز به حرکت خورشید مربوط می شود یا حرکت زمین؟از آنچه تاکنون آموخته اید توضیح می دهد.

پاسخ: حرکت زمین، وقتی زمین به دور آن می چرخد، نیمی از آن در مقابل خورشید است، جایی که روز است و نیم دیگر آن جسم است، با حرکت زمین دیگر نمی تواند جلو باشد. از خورشید و روز است و نیم دیگر شب است.

3 فعالیت (1) «بیایید استفاده کنیم» (ساعت آفتابی بسازید) انجام دهید.

فعالیت صفحه 68 مطالعات پنجم

4. تا به حال چند بار به دور خورشید چرخیده اید؟ چگونه این را درک می کنید؟
پاسخ: بستگی به دانش آموز دارد و شما باید سن خود را در 365 ضرب کنید

5 نتیجه حرکت چرخشی زمین چیست؟
پاسخ: ظاهر شب و روز است.

6 نتیجه حرکت گذرای زمین چیست؟
پاسخ: ایستگاه های مختلفی وجود دارد.

فعالیت صفحه 70 مطالعات پنجم

7 چند منطقه جغرافیایی را به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلم این خطوط را بیابید.
الف) اکوادور ب) مبدأ نصف النهار

8 ایران را در کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره شمالی یا نیمکره جنوبی است. در نیمکره شرقی یا نیمکره غربی یافت می شود. چطوری فهمیدی؟
پاسخ: ایران از نظر خط استوا در نیمکره شمالی و بر اساس نصف النهار مبدأ در نیمکره شرقی قرار دارد.

9 دایره ای بکشید و محل قطب شمال و قطب جنوب را مشخص کنید. استوا و نصف النهار مبدا را نیز رسم کنید.

فعالیت صفحه 71 مطالعات پنجم

فعالیت صفحه 71 مطالعات پنجم

محل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید.
هتل (د 4) مسجد (ج 1) راه آهن (A1)
حالا به من بگویید هر یک از نکات زیر را کجا مشخص کنم.
o 2 (پارک های آتش نشانیج 5 (مدرسه) ب ج (خرید)


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم