جواب فعالیت های درس ۱۸ مطالعات پنجم

فعالیت درس 18 مطالعات پنجم

پاسخ فعالیت های درس هجدهم پایه پنجم دبستان

فعالیت درس 18 مطالعات پنجم

درس 18

فعالیت صفحه 94 مطالعات پنجم

1 کاربرگ شماره 16 را انجام دهید.

پاسخنامه 16 مطالعه پنجم

فعالیت صفحه 95 مطالعات پنجم

2 چرا امام حسین (ع) علیه حکومت یزید قیام کرد؟
پاسخ: زیرا یزید پسر معاویه که مردی فاسد و ستمگر بود بر مسلمانان حکومت می کرد. یزید آشکارا گناه کرد و از دستورات اسلام سرپیچی کرد.

3 چه پیامی از واقعه عاشورا دریافت کردید؟ بیان.

پاسخ: ایثار و ایثار و گذشت در راه خدا

4 کاربرگ های 14 و 15 را انجام دهید.

پاسخنامه 14 مطالعات پنجم

پاسخنامه 15 مطالعات پنجم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم