جواب فعالیت های درس ۱۹ مطالعات پنجم

فعالیت درس 19 مطالعات پنجم

پاسخ فعالیت های درس نوزدهم مطالعات پایه پنجم

فعالیت درس 19 مطالعات پنجم

درس 19

فعالیت صفحه 101 مطالعات پنجم

1 چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی عباس راضی نبودند؟
پاسخ: چون ابتدا می گفتند می خواهند با ظلم بجنگند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند، اما بعد از مدتی خاندان بنی عباس مانند دیگر حکومت ها دست به ظلم زدند.

2 چرا هنر و زبان فارسی در دوره حکومت های ایران شکوفا شد؟
پاسخ: زیرا برخی از حکومت های ایرانی مانند سامانیان و صفاریان به زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند و شاعران و علما را تشویق می کردند. علاوه بر این، حاکمان آلبویه و طاهریان علاقه زیادی به توسعه داشتند.

3 با توجه به مطالبی که در کتاب فارسی امسال خواندید، نمونه ای از هوش ابوعلی سینا را تعریف کنید.

پاسخ: ابوعلی سینا پرسشگر بود و تا جواب نمی گرفت آرام نمی گرفت.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم