جواب فعالیت های درس ۲۱ مطالعات پنجم

فعالیت درس 21 مطالعات پنجم

پاسخ فعالیت های درس بیست و یکم مطالعات پایه پنجم

فعالیت درس 21 مطالعات پنجم

درس بیست و یکم

1 فعالیت شماره 1 “ما اعمال خواهیم کرد” را انجام دهید.

جواب این قسمت هنوز آماده نیست!

فعالیت صفحه 108 مطالعات پنجم

2 چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاور
پاسخ: 1. قبایل مغول با کمبود مواد غذایی مواجه بودند و بیشتر عمر خود را به غارت کاروان ها و یا حمله به سرزمین های دیگر می گذراندند.
2 واقعه اترا بهانه ای شد برای حمله چنگیزخان به ایران.
3 حکومت ایران تضعیف شد و همه جا اختلاف و هرج و مرج بود.

3 به نظر شما اگر تاریخ شهر اوتارپرادش نمی گذشت آیا مغول ها همچنان به ایران حمله می کردند؟ زیرا؟
پاسخ: چنگیز خان و مغول مردمی بسیار ظالم بودند و تاریخ شهر اترار فقط بهانه ای بود برای حمله به مردم ایران و در غیر این صورت به بهانه های دیگر غارت به ایران حمله می کردند.

4 پیامدهای حملات چنگیز و تیمور به ایران چه بود؟ توضیح.
پاسخ: بسیاری از شهرها و قصبه های ایران ویران شد، عده ای کشته شدند و حکومت های محلی ویران شدند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم