جواب فعالیت های درس ۲۲ مطالعات پنجم

فعالیت درس 22 مطالعات پنجم

پاسخ فعالیت های درس بیست و دوم مطالعات پایه پنجم

فعالیت درس 22 مطالعات پنجم

درس بیست و دوم

1 ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟

پاسخ: جانشینان چنگیز و تیمور سعی کردند از اعتقادات مردم ایران و آداب و رسوم مردم درس بگیرند.

2 به تصویر سکه های دوره ایلخانات در کتاب نگاه کنید. عبارت «الله و محمد» حک شده بر روی این سکه ها نشان دهنده چیست؟
پاسخ: نشان دهنده تأثیر ایرانیان بر ایلخانانی است که مسلمان شدند.

3 با توجه به آنچه در کتاب فارسی در مورد خواجه نصیرالدین طوسی در سال جاری خواندید، به اختصار دلیل هوشیاری این دانشمند و اقدامات مهم او را بیان می کند.

4 کاربرگ شماره (17) را انجام دهید.

پاسخنامه 17 مطالعه پنجم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم