جواب فعالیت های درس ۳ علوم نهم (فصل به دنبال محیطی بهتر برای زندگی)

پاسخ فعالیت های درس 3 علوم نهم (فصل جستجوی محیطی بهتر برای زندگی)

گام به گام فصل سوم علم نهم

پاسخ فعالیت های درس 3 علوم نهم (فصل جستجوی محیطی بهتر برای زندگی)

فصل سوم :: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

پاسخ گفت و گو صفحه 26 علم نهم
نظر در صفحه 26 علم نهم

باز شدن زودرس گل درختان در زمستان یکی از پیامدهای قطع چرخه های طبیعی است. در مورد این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای احتمالی آن در کلاس بحث کنید.
پاسخ: افزایش دمای کره زمین باعث تغییر فصول، افزایش دما در زمستان و باز شدن گل ها در اوایل زمستان می شود. به دلیل باز شدن زودتر گلها و یخبندان آنها در شبهای زمستان، عملکرد درختان کاهش یافته و باعث آسیب به باغداران و جامعه می شود.

پاسخ بحثی صفحه 27 علم نهم

شکل زیر یک الگوی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد. در این مورد در کلاس بحث کنید.
نظر در صفحه 27 علم نهم

پاسخ: دی اکسید کربن (دی اکسید کربن) از طریق فتوسنتز وارد بدن گیاهان و حیوانات می شود و با تنفس آنها دوباره وارد هوا می شود و از طریق کودهای طبیعی یا کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی دوباره وارد بدن موجودات زنده می شود. کربن با سوزاندن مواد آلی و سوخت های فسیلی وارد هوا می شود و از طریق باران اسیدی و تولید سنگ آهک به زمین باز می گردد. این چرخه در هر مرحله قابل برگشت است.

پاسخ تفکر صفحه 27 علم نهم

شکل زیر یک چرخه کربن را نشان می دهد. بر این اساس به سوالات پاسخ دهید.

تفکر صفحه 27 علم نهم

الف) در مواردی که در «1» و «2» و «3» مشخص شده است، دی اکسید کربن مصرف می شود یا تولید می شود؟
پاسخ: در کارخانه ها و ماشین آلات تولید دی اکسید کربن بیشتر است (به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی) در گیاهان تولید دی اکسید کربن بیشتر است (به دلیل فتوسنتز) در انسان و حیوانات تولید دی اکسید کربن بیشتر است (به دلیل به تنفس))

ب) کدام یک از موارد زیر در چرخه کربن طبیعی وجود ندارد؟
پاسخ: بخش استخراج و سوزاندن سوخت های فسیلی (کارخانه هایی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند) در چرخه طبیعی وجود ندارد.

ج) مصرف سوخت های فسیلی چه تأثیری بر سایر چرخه های طبیعی دارد؟ توضیح.
پاسخ: تعادل چرخه های دیگر را تغییر می دهد. مانند قطع چرخه آب (بارانهای سیل آسا و خشکسالی در برخی نقاط زمین)، قطع چرخه فصلی (فصول طبیعی قبل از فصول طبیعی شروع می شود و دما در تابستان افزایش می یابد)، قطع چرخه سنگ ( اثر باران اسیدی) بر سنگ ها و فرسایش سنگ ها و خاک ها).

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 28 علم نهم

با مراجعه به منابع موثق اطلاعاتی در مورد چگونگی افزایش دمای سیاره توسط دی اکسید کربن جمع آوری کنید و نتایج را به صورت صفحه نمایش به کلاس گزارش دهید.
پژوهشی است

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 29 علم نهم

اطلاعاتی در مورد کاربردهای نفت خام در یک فعالیت گروهی جمع آوری کنید و نتیجه را به عنوان فیلمنامه نویس به کلاس گزارش دهید.
پژوهشی است

پاسخ خود را بررسی کنید Page 30 Science IX

مطابق شکل 1 به سوالات پاسخ دهید.

الف) بیشترین میزان کشف نفت خام در چه دهه ای است؟
پاسخ: دهه 60 (1960)

ب) انتظار می رود در چند دهه ذخایر نفت به حداقل برسد؟
پاسخ: 2030 بعد از میلاد

ج) مصرف نفت خام در چه سالی معادل کشف آن است؟
پاسخ: در سال 1980

د) مصرف نفت خام در چه سالی از کشف آن فراتر رفته است؟
پاسخ: از سال 1980

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 30 علم نهم

در مورد راه های کاهش وابستگی کشور به اقتصاد خام کشور اطلاعات جمع آوری کنید و در کلاس درباره آن بحث کنید. نتایج مصاحبه های خود را به عنوان مقاله برای روزنامه های کثیرالانتشار منطقه خود ارسال کنید.

پاسخ: 1) جلوگیری از فروش نفت خام
۲) ایجاد صنایع پتروشیمی و تبدیل نفت
3) رشد گردشگری و صنایع دستی
4) رشد سایر صنایع و افزایش صادرات غیرنفتی
5) رشد صنایع کشاورزی و غذایی و صادرات محصولات کشاورزی
6) افزایش صادرات فنی و مهندسی
۷) از سایر منابع انرژی استفاده کنید.
8) صرفه جویی در مصرف انرژی

پاسخ تفکر صفحه 31 علم نهم

الف) چه رابطه ای بین نقطه جوش و تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟
پاسخ: هر چه تعداد اتم های کربن (C) بیشتر باشد، ماده دیرتر به جوش می آید. (یعنی نقطه جوش بالاتری دارد.)

ب) کدام ترکیب بالاترین نقطه جوش را دارد؟ برای چه دلیل؟
پاسخ: C10H20 | چون کربن بیشتری دارد.

پاسخ تفکر صفحه 31 علم نهم

بسته به شکل داده شده، مشخص کنید:

عکس 24 باقی مانده است

الف) کدام هیدروکربن راحت تر جریان دارد؟ زیرا؟
پاسخ: (1) زیرا تعداد اتم های کربن از سایر هیدروکربن های ذکر شده کمتر است.

ب) کدام یک از فرمول های زیر متعلق به کدام روغن نشان داده شده در شکل زیر است؟
1) C12H26 ظرف 1 به نام (دودکش)
2) C20H42 کانتینر 3 به نام (Ecosan)
3) C17H36 ظرف 2 به نام (Heptadcan)
4) C24H50 ظرف 4 به نام (Tetracusan)

پاسخ تفکر صفحه 33 علم نهم

تفکر صفحه 33 علم نهم

مطابق شکل 3الف به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) در این برج تقطیر چند تکه نفت خام جدا می شود؟
پاسخ: 8 برش روغن

ب) کدام دمای برش بالاتر از بقیه است؟
پاسخ: کمترین برش روغن در ستون تقطیر (قیر)

ج) بزرگترین و سنگین ترین مولکول ها در کدام بخش قرار دارند؟ برای چه دلیل؟
پاسخ: روغن پایین در ستون تقطیر برش داده می شود زیرا اتم های کربن آنها بیشتر از هر محصول دیگری است.

د) تعداد اتم های کربن در مولکول های کدام بخش از بقیه کوچکتر است؟
پاسخ: برش بالایی گاز است!

ه) رنگ مخلوط ها در کدام قسمت تیره تر است؟
پاسخ: کمترین برش روغن در ستون تقطیر (قیر)

پاسخ فکر کنید صفحه 34 علم نهم

الف) اجزای اصلی این پلاستیک ها چیست؟
پاسخ: اجزای اصلی پلاستیک کربن و هیدروژن است.
ب) خواص فیزیکی اتن را با محصولات آن (پلی اتیلن) ​​مقایسه کنید.
پاسخ: خواص فیزیکی پلی اتیلن: جامد، سفید، چگالی 0.9 گرم بر سانتی متر مکعب، نقطه ذوب + 115 درجه سانتی گراد، قابل اشتعال.
خواص فیزیکی اتان: گاز، بی رنگ، چگالی 0.1788 گرم بر سانتی متر مکعب، نقطه ذوب 169 درجه سانتی گراد، اشتعال سریع.

پاسخ فعالیت صفحه 36 علوم نهم

قبض چراغ خانه خود را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده های جدول زیر به سوالات پاسخ دهید:
فعالیت صفحه 35 علم نهم

پاسخ های درس تصویری

ب) هر یک از اعداد فوق را در 8 ضرب کنید

ج »طبق جدول بالا متوجه می شویم که میزان آلودگی هر منبع به ترتیب:
زغال سنگ > نفت خام > انرژی خورشیدی > گرمایش جهانی > باد
یعنی به طور کلی سوخت های فسیلی آلودگی بیشتری تولید می کنند پس باید در مصرف آن تجدید نظر کنیم.

هر یک از اعداد قسمت B را بر 10 تقسیم می کنم تا تعداد درختان را بدست آوریم.

پاسخ بحثی صفحه 37 علم نهم

با گروه خود بحث کنید که چه کاری می توانید انجام دهید تا محیط زندگی برای خود، خانواده و همسایگان و همشهریانتان راحت تر شود و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
پاسخ های مختلف: پاسخ ها به درک و تغییر نگرش هر دانش آموز پس از آن بستگی دارد
آموزش این بخش و محل زندگی و نوع زندگی و امکانات زندگی و اسکان دانشجویان.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم