جواب فعالیت های درس ۴ علوم نهم (فصل حرکت چیست)

پاسخ فعالیت های درس 4 علوم نهم (فصل حرکت چیست)

گام به گام فصل چهارم علوم نهم

پاسخ فعالیت های درس 4 علوم نهم (فصل حرکت چیست)

فصل چهارم: حرکت چیست؟

فعالیت صفحه 39 علم نهم

پاسخ فعالیت صفحه 41 علم نهم

فعالیت صفحه 39 علم نهم

فاصله و جابه‌جایی طولانی هستند و می‌توان آنها را بر حسب متر (m) اندازه‌گیری کرد، اما می‌توانیم آنها را با واحدهای طول بیشتر یا کمتر بیان کنیم.
الف) مسافت طی شده در شکل 3 چقدر است؟ مقدار بدست آمده را بر حسب متر و کیلومتر (km) بیان می کند.
پاسخ متر 1418 = 200 + 323 + 300 + 73 + 320 + 202
یک کیلومتر و 418 متر
ب) با توجه به مقیاس داده شده در شکل، اندازه بردار جابجایی دانش آموز را با کمک یک خط کش به دست آورید.
پاسخ 870 متر

پاسخ تفکر صفحه 41 علم نهم

چگونه یک جسم باید حرکت داده شود تا مسافت طی شده برابر با اندازه بردار جابجایی آن باشد؟
پاسخاگر جسم در یک خط مستقیم حرکت کند، فاصله و جابجایی برابر است.

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 41 علم نهم

شکل مسیر طی شده توسط یک دونده را نشان می دهد. فاصله و بردار جابجایی رانر را در شکل مشخص کنید.

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 39 Science IX

پاسخخط قرمز: فاصله

خط آبی: جابجایی

پاسخ فعالیت صفحه 42 علم نهم

فعالیت صفحه 40 علوم نهم

پاسخ های مختلف کار عملی. پاسخ ها بسته به مسیر و شخص یا وسیله نقلیه متفاوت است.

طول هر پله باید 60 سانتی متر در نظر گرفته شود

پاسخ خود را بررسی کنید Page 42 Science IX

1 رکورد جهانی 100 متر مردان 85.9 ثانیه و در دستان یوسین بولت دونده جامائیکایی است که در سال 2009 ثبت کرده است.میانگین شدت این قهرمان جهان را محاسبه کنید. معنای فیزیکی عدد بدست آمده را توضیح دهید.

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 40 Science IX

پاسخمعنای فیزیکی: یعنی این دونده باید کمی بیش از ده متر در ثانیه بدود. O
این دونده مسافت 10.4 متر بر ثانیه را طی کرده است.

2 کیلومتر در ساعت (km/h) واحد سریع دیگری است که معمولاً برای وسایل نقلیه موتوری استفاده می شود. با توجه به اینکه هر کیلومتر برابر با 1000 متر و هر ساعت برابر با 3600 ثانیه است، نشان دهید که واحدهای کیلومتر بر ثانیه به صورت چهره به چهره تبدیل می شوند.

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 40 Science IX

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 40 Science IX

3 شکل زیر نقشه جزیره ابوموسی واقع در خلیج فارس را نشان می دهد. فاصله مسجد اعظم تا مسجد خلیج فارس در جزیره حدود 3.4 کیلومتر است. اگر شخصی از مسجد اعظم تا مسجد خلیج فارس 6 دقیقه رانندگی کند، میانگین سرعت خودروی خود را بر حسب متر بر ثانیه بدست می آورید.

تلفن سفر تمام شد زمان صرف شده است وضوح متوسط
مرد در حال اجرا 1000 متر 150 ثانیه 66.6
ماشین مسابقه 1000 متر 10 ثانیه 100
هواپیماهای مسافربری 1000 متر 4 ثانیه 250
وت 1000 متر 3 ثانیه 333.33
شاتل فضایی 1000 متر 0/1 ثانیه 10000

پاسخبرای تبدیل متر در ثانیه به کیلومتر در ساعت، آن را در 3.6 ضرب کنید

1 متر در ثانیه معادل 3.6 کیلومتر در ساعت است

پاسخ را بررسی کنید Page 44 Science IX

آزمایش صفحه 42 علم نهم

پاسخ

53 ثانیه

6 4 متر / 3 ثانیه = 1.33 متر بر ثانیه

پاسخ تفکر صفحه 45 علم نهم

میانگین سرعت قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید که چرا مقدار آن با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط ​​یکسان است.

تفکر صفحه 43 علم نهم

پاسخ خود را بررسی کنید Page 46 Science IX

طول جاده شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود 119 کیلومتر و فاصله مستقیم آن 84 کیلومتر است. اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در 70 دقیقه طی کند، میانگین سرعت و سرعت خودرو بر حسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟ (لازم به ذکر است که به دلایل مختلف از جمله موانع طبیعی و هزینه ساخت راه، جاده بین دو شهر معمولاً مسیر مستقیمی نیست).

خود را در معرض آزمایش قرار دهید Page 44 Science IX

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 48 علم نهم

خود را در معرض امتحان قرار دهید صفحه 46 علم نهم

خود را در معرض امتحان قرار دهید صفحه 46 علم نهم

پاسخ خود را بررسی کنید Page 50 Science IX

3 دوچرخه از یک توقف در یک خط مستقیم شروع به حرکت می کند و پس از 6 ثانیه سرعت آن به سمت شمال شرقی به 54 کیلومتر در ساعت می رسد. شتاب متوسط ​​سوارکار را بیابید.

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 48 Science IX


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم