جواب فعالیت های درس ۷ علوم نهم (فصل آثاری از گذشته زمین)

پاسخ فعالیت های درس 7 علم نهم (فصل آثار گذشتگان زمین)

گام به گام فصل هفتم علوم نهم

پاسخ فعالیت های درس 7 علم نهم (فصل آثار گذشتگان زمین)

فصل هفتم: بقایای گذشته زمین

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 74 علم نهم

اطلاعاتی در مورد علل انقراض دایناسورها، شرایط محیطی و طول عمر آنها جمع آوری کنید و نتیجه را در یک مجله دیواری ارائه دهید.

پاسخعواملی مانند: بیماری اندازه بزرگ عدم تلاش غذایی برخورد شهاب سنگ تغییر اقلیم ظاهر پستانداران و تغذیه تخم دایناسورها دستور ایجاد و

پاسخ خود را بررسی کنید Page 75 Science IX

روی کدام یک از سنگ های زیر احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 39 Science IX

پاسختصویر (الف) به دلیل رسوبی بودن (لایه‌ای)

پاسخ تفکر صفحه 75 علم نهم

تفکر صفحه 73 علم نهم

پاسخدر محیط های دریایی چون در دریاها موجود بالدار دور زیر رسوبات قرار می گیرد و تجزیه نمی شود و فسیل نمی شود اما در بیابان موجود زنده روی سطح زمین می خوابد و خشک می شود و تجزیه می شود.

پاسخ تفکر صفحه 78 علم نهم

فکر کن صفحه 76 علم نهم

پاسختنه فسیل شده از نظر ظاهری شبیه به تنه درخت قبل از فسیل است، فسیل از سیلیس و آهک ساخته شده است اما درخت از چوب ساخته شده است.

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 78 علم نهم

تصاویر فسیلی موجودات زنده مختلف را در اینترنت جستجو کنید و به کلاس ارائه دهید.

پژوهشی است

پاسخ فعالیت صفحه 79 علم نهم

از صدف های زنده نمونه تهیه کنید و قالب های داخلی و خارجی آن ها را با پلاستیک یا هر ماده دیگری بسازید و نمونه دیگری از قالب های داخلی و خارجی طراحی کنید.

مسئول دانشجو!

پاسخ فعالیت صفحه 81 علم نهم

فعالیت صفحه 81 علوم نهم

توضیحات بیشتر (برای خواندن یا تکمیل پاسخ):

در شکل زیر، اگر فسیل های راهنما ۲۵۰ میلیون ساله در لایه B و فسیل های ۲۰۰ میلیون ساله در لایه D وجود دارد:

الف) سن تقریبی لایه های C و E چقدر است؟
پاسخ الف لایه C بیش از 200 میلیون سال قدمت دارد و کمتر از 250 میلیون سال قدمت دارد. و لایه E کمتر از 200 میلیون سال قدمت دارد.

ب) سن ورید آذرین F را با سایر لایه ها مقایسه کنید.
پاسخپرتو F جوان‌تر از همه لایه‌های دیگر است، زیرا لایه‌های رسوبی دیگر را برش می‌دهد.

فعالیت صفحه 79 علم نهم

پاسخ تفکر صفحه 82 علم نهم

در علم هشتم با سنگ های تبخیری آشنا شدید. به نظر شما این سنگ ها در چه نوع آب و هوایی تشکیل می شوند؟

پاسخ

در آب و هوای گرم با تبخیر زیاد

معادن نمک و گچ استان سمنان که در گذشته شکل گرفته نشان دهنده چه نوع آب و هوایی است؟ چه طور این برداشت را کردی؟

پاسخنشان دهنده محیط های مشابه گچی و سپس محیط گرم با تبخیر زیاد است

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 80 علم نهم

مجموعه اطلاعات صفحه 80 علم نهم

توضیحات بیشتر (برای خواندن یا تکمیل پاسخ):

امروزه مرجان ها از نظر عمق دریا و دمای آب در چه محیطی زندگی می کنند؟ به نظر شما چه محیطی در گذشته نشان دهنده وجود فسیل های مرجانی در لایه های رسوبی کوه است؟ بین آنها بحث کنید.

پاسخ عمق کم و آب گرم با دمای بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد. مانند جزایر قشم و کیش.
پیش از این یک منطقه دریایی گرم و کم عمق وجود داشت که در اثر عوامل کوهزایی از آب خارج می شد


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم