جواب فعالیت های درس ۹ علوم نهم (فصل ماشین ها)

پاسخ فعالیت های درس 9 علوم نهم (فصل ماشین ها)

گام به گام فصل نهم علوم نهم

پاسخ فعالیت های درس 9 علوم نهم (فصل ماشین ها)

فصل نهم :: اتومبیل

پاسخ تفکر صفحه 96 علم نهم

شکل 2 مجموعه ای از ماشین هایی را نشان می دهد که ما به صورت روزانه با آنها سر و کار داریم. در مورد ورودی و خروجی این ماشین ها در طول عمر و تبدیل انرژی در آنها بحث کنید.

تفکر صفحه 96 علم نهم
پاسخ:

  1. پارو قدرت عضلانی قایق ها را به قایق تبدیل می کند.
  2. انرژی شیمیایی سوخت (گازوئیل یا گاز) توسط موتور باعث حرکت اتوبوس می شود.
  3. انرژی الکتریکی به حرکت چرخشی ماشین لباسشویی تبدیل می شود که لباس ها را می شوید و آب می کند.
  4. نیروی عضلانی دست خیاط منجر به حرکت سوزن چرخ خیاطی و دوختن قطعه می شود.

پاسخ را بررسی کنید Page 98 Science IX

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر زوجین
ابزار و مواد: حلقه، یک سری وزنه های کوچک شکاف دار، خط کش، وزنه برداران
روش:
1 خط کش را داخل حلقه قرار دهید و وزنه بردار را آویزان کنید.
۲ انتهای خط کش را با دست بگیرید و به صورت افقی بگیرید.
3 وزنه ای را روی وزنه بردار قرار دهید و به تدریج وزنه ها را افزایش دهید.
4 حالا وزنه ها را محکم نگه دارید و فاصله حلقه فلزی و دست را کم یا زیاد کنید. از این آزمون چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ: نتیجه آزمایش: گشتاور نیرو به نیرو و فاصله نیرو روی محور چرخش بستگی دارد. ) ارتباط مستقیم (

پاسخ خود را بررسی کنید Page 99 Science IX

توضیح دهید که چرا مهره های قوی تر را می توان راحت تر با آچار بلندتر باز کرد.
پاسخ: زیرا فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر است و باعث افزایش گشتاور نیروی وارد بر آچار می شود.

پاسخ فعالیت صفحه 101 علم نهم

ثابت کنید که در اهرم ها و در شرایط تعادل، مزیت مکانیکی نیز از رابطه زیر به دست می آید.
پاسخ: در اهرم ها، گشتاور نیروی محرکه و گشتاور نیروی مقاومتی در شرایط تعادل برابر است.

پاسخ فعالیت صفحه 101 علم نهم

اهرم ها در بسیاری از خودروهای معمولی یافت می شوند. اهرم ها را می توان از نظر محل تکیه گاه، نیروی محرکه و نیروی مقاومتی آزمایش کرد. در هر یک از شکل های زیر براکت، محل اعمال نیروی محرکه و نیروی مقاومت را مشخص کنید. وزن اهرم ها نادیده گرفته می شود.

فعالیت صفحه 101 علم نهم
پاسخ:
به هر سه شکل داده شده است

مثلثها قرمز پشتیبانی از رنگ

فلش ها قرمز رنگ محل در برابر نیرو مقاوم است.

فلش ها سبز محل نیروی محرکه را رنگ می کند

پاسخ فعالیت صفحه 102 علوم نهم

فعالیت صفحه 102 علم نهم

پاسخ: فرض کنید وزن 20 کیلوگرم است. یعنی نیروی مقاومت برابر با 200 نیوتن است.
در یک قرقره ثابت، نیروی محرکه نشان داده شده توسط دینامومتر دستی 200 نیوتن است.
در یک قرقره متحرک، نیروی محرکه نشان داده شده توسط دینامومتر دستی 100 نیوتن است.

O

پاسخ: پس از تحقیق باید به این نتیجه برسند که مزیت مکانیکی یک قرقره ساده یک و مزیت مکانیکی قرقره متحرک همیشه دو است.

پاسخ خود را بررسی کنید Page 103 Science IX

با توجه به تعریف مزیت مکانیکی، جدول زیر را در مورد مزیت مکانیکی ماشین ها در شکل 14 تکمیل کنید.

شکل الف شکل ب شکل ص
اندازه نیروی محرکه 50N 50N 50N
اندازه نیروی مقاوم 50N 100 نیوتن 150 نیوتن
مزیت مکانیکی 1 2 3

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 103 علم نهم

اطلاعاتی در مورد نقش سیم پیچ ها در زندگی با تصویر جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
پاسخ: از زمان های قدیم از قرقره ها برای تخلیه چاه استفاده می شده است. این باعث صرفه جویی در انرژی می شود.
در مراسم صبحگاهی پادگان ها و مدارس از غلتک برای برافراشتن پرچم استفاده می شود. قرقره در این مورد با تغییر جهت نیرو کمک می کند.

پاسخ تفکر صفحه 105 علم نهم

چرا در مناطق کوهستانی بخشی از راه ها به صورت پیچ های تند ساخته می شود؟
پاسخ: زیرا با آن خودرو می تواند با نیروی کمتر اما در مسافت بیشتری حرکت کند.
برای این کار از دنده های سنگین تری استفاده می شود که باعث ایجاد گشتاور بیشتر روی چرخ ها می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم