جواب فعالیت های درس 1 علوم نهم (فصل مواد و نقش آنها در زندگی)

پاسخ فعالیت های درس 1 علوم نهم (فصل مواد و نقش آنها در زندگی)

گام به گام فصل اول علم نهم

پاسخ فعالیت های درس 1 علوم نهم (فصل مواد و نقش آنها در زندگی)

فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی

مجموعه اطلاعات صفحه 2 علم نهم

پاسخ به جمع آوری داده ها Page 2 علم IX

اطلاعات جمع آوری کنید و با مراجعه به منابع معتبر در مورد نحوه استفاده از فلزات مختلف از زمان کشف آنها به کلاس اطلاع دهید.
پاسخ: طلا و مس را اولین فلزاتی می دانند که کشف شد (5000 سال قبل از میلاد) از طلا برای ساخت جواهرات و ظروف گران قیمت استفاده می شود و از مس برای ساخت چاقوهای فلزی استفاده می شود: مجسمه ها و ظروف فلزی از گذشته تا کشف روی و قلع. و مخلوط آن با فلز مس و آمیختگی این مخلوط، برنز و آلیاژهای برنز ایجاد شد که در ساختن شمشیر، مجسمه، ظروف، ابزار و ابزار تزئینی (اره، خنجر، تیر، اره، مته) در زمان فلزات باستانی مانند به عنوان نقره سرب و جیوه نیز کشف شد از حدود 1400 قبل از میلاد به بعد فلز آهن کشف شد که در ابتدا بسیار گران بود (8 برابر قیمت نقره) و برای ساختن اشیاء تزئینی استفاده می شد، اما با افزایش تولید ارزان شد.

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 3 علم نهم

متن بالا را دوباره با دقت بخوانید و به نکات زیر پاسخ دهید.

خودتان را در معرض امتحان قرار دهید. Page 3 علم نهم1 کدام فلز بیشترین واکنش پذیری را دارد؟
پاسخ: فلز منیزیم واکنش پذیرتر است.

2. کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد؟
پاسخ: فلز طلا

3 کدام فلزات واکنش پذیری کمتری دارند؟
پاسخ: مس و آهن واکنش کمتری دارند.

پاسخ را بررسی کنید Page 3 Science IX

ابزار و مواد: انسان، برش آبی، تیغه آهنی، تیغه منیزیم، تیغه روی
1 سه نفر بگذارید و داخل هر کدام تا یک سوم حجمش آب بریزید.
2 یک قاشق چایخوری برش آبی را روی هر انسان حل کنید.
3 در عدد انسانی (1) برگ آهن، در عدد انسانی (2) برگ منیزیم و در عدد انسانی (3) برگ روی قرار دهید.
4 سرعت تغییر رنگ را در سه نفر مقایسه کنید.
پاسخ: تغییر رنگ در انسان 2 سریعتر تغییر رنگ در انسان 3 کندتر تغییر رنگ در انسان 1 کندتر

5. کدام فلز واکنش پذیرتر است؟
پاسخ: منیزیم واکنش پذیرتر از روی و روی واکنش پذیرتر از آهن است.

پاسخ تفکر صفحه 3 علم نهم

در همین شرایط ظروف مسی زودتر اکسید می شوند یا آهنی؟ زیرا؟
پاسخ: آهن‌فروشی سریع‌تر از مس اکسید می‌شود، زیرا فلز آهن با اکسیژن بیشتر از اکسیژن واکنش می‌دهد تا فلز مس با اکسیژن، و آهن سریع‌تر از مس با اکسیژن ترکیب می‌شود.

پاسخ تفکر صفحه 5 علم نهمتفکر صفحه 5 علم نهم

شکل زیر مدل اتمی بور را برای اتم های اکسیژن (8O) و گوگرد (16S) نشان می دهد. شباهت ها و تفاوت های بین دو مدل اتمی را توضیح دهید (در این فصل، هسته اتم در مدل اتمی نشان داده نشده است).

تفاوت: تعداد الکترون هایی که به دور هسته اتم گوگرد می گردند بیشتر از تعداد الکترون هایی است که به دور هسته اتم اکسیژن می چرخند، بنابراین شعاع یک اتم گوگرد از شعاع اتم اکسیژن بزرگتر است.
شباهت: در آخرین مدار دو اتم 6 الکترون در گردش است.

پاسخ بحثی صفحه 5 علم نهم

تصویر زیر یک چرخه ساده نیتروژن در طبیعت را نشان می دهد. در مورد این چرخه و نقش آن در زندگی طبقاتی بحث کنید.

بحث صفحه 5 علم نهم

پاسخ: نیتروژن هوا توسط گیاهان جذب شده و به مواد آلی نیتروژن دار (پروتئین) تبدیل می شود. این مواد آلی که حاوی نیتروژن گیاهی هستند توسط گیاهخواران بلعیده می شوند و سپس با مرگ گیاهان یا گیاهخواران و تخریب بدن آنها توسط باکتری های خاک به آمونیاک تبدیل می شوند. این آمونیاک توسط باکتری ها به نیترات در خاک تبدیل می شود که توسط گیاهان دوباره استفاده می شود و یا به نیتروژن تبدیل می شود و به هوا باز می گردد. اما مقداری نیتروژن در اثر رعد و برق به اسید نیتریک تبدیل می شود که در خاک به نیترات تبدیل شده و وارد چرخه می شود.

پاسخ تفکر صفحه 6 علم نهم

  تفکر صفحه 6 علم نهم

پاسخ:

  تفکر صفحه 6 علم نهم

مدل های اتمی کربن و سیلیکون شبیه به هم هستند زیرا چهار الکترون در آخرین مدار خود دارند. مدل‌های اتمی نیتروژن و فسفر شبیه به هم هستند زیرا در آخرین مدار خود 5 الکترون دارند.

پاسخ فعالیت صفحه 7 علوم نهم

جدول موارد را با دقت نگاه کنید و به موارد زیر پاسخ دهید.

الف) عناصر هر ستون چه چیزی مشترک دارند؟
پاسخ:تعداد الکترون های آخرین مدار آنها یکسان است و خواص شیمیایی مشابهی دارند.

ب) با توجه به مدل اتمی عناصر (17Cl)، (12Mg)، (14Si) مشخص کنید که کدام ستون از هر یک از این عناصر متعلق به جدول است. آنها را روی میز بنویسید.
فعالیت صفحه 7 علم نهم

پاسخ: سیلیکون: ستون (گروه) 4
منیزیم: ستون (گروه) 2
کلر: ستون (گروه) 7

ج) سدیم فلز جامدی است که به شدت با آب و اکسیژن واکنش نشان می دهد و بنابراین واکنش پذیری بالایی دارد. تصاویر زیر برخی از خواص این فلز را نشان می دهد. کدام یک از عناصر زیر (12Mg) و (3Li) خواصی مشابه سدیم (11Na) دارند؟ زیرا؟
پاسخ: لیتیوم چون این عنصر مانند سدیم در آخرین مدار خود یک الکترون دارد بنابراین در یک ستون (گروه) قرار می گیرند اما منیزیم در آخرین مدار خود 2 الکترون دارد بنابراین در ستون دیگری قرار می گیرد.

پاسخ بحثی صفحه 8 علم نهم

شکل زیر درصد تقریبی برخی از عناصر پوسته زمین و بدن انسان را نشان می دهد. داده ها را به این دو روش مورد بحث قرار دهید
بحث صفحه 8 علم نهم

پاسخ: در بدن انسان به ترتیب عناصر اکسیژن (65%)، کربن (18%)، هیدروژن (10%)، نیتروژن (3%)، کلسیم (2%) و سایر عناصر (2%) وجود دارد.
عناصر اکسیژنکربنهیدروژن و نیتروژن در مواد آلی (کربوهیدرات هالیپیدهاپروتئین هاریبونوکلئیک اسیدها) وجود دارند که نقش ساختاری و انرژی زا دارند و عنصر کلسیم در رشد استخوان استفاده می شود و عناصر دیگر نقش کمی دارند اما نقش مهم. .
در پوسته زمین به ترتیب عناصر اکسیژن (47%)، سیلیکون (28%)، آلومینیوم (8%)، آهن (5%)، کلسیم (4%)، سدیم (3%)، پتاسیم (3%) . عناصر دیگر (2%) که به صورت ترکیبی سنگ های سیلیکات و غیر سیلیکات و در نهایت معادن و خاک را تشکیل می دهند.

پاسخ بحثی صفحه 11 علم نهم

در مورد کاربردهای مختلف پلیمرهای طبیعی در زندگی بحث کنید.
سلولز: در تولید پارچه های پنبه ای پوشاک پنبه استریل شده نیتروسلولز (مواد منفجره)
پشم: در تولید پارچه های پشمی و فرش.
ابریشم: در تولید پوشاک ابریشم فرش ابریشم نخ جراحی پروتئین ابریشم (فیبروئین)
پنبه: در تولید پنبه استریل – پارچه های نخی – کیسه های نخی

پاسخ به جمع آوری داده ها صفحه 12 علم IX

اطلاعاتی را از منابع شناخته شده در مورد استفاده از پلاستیک، ویژگی های آنها، میزان تولید سالانه و کد بازیابی جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
پژوهش

پاسخ بحثی صفحه 12 علم نهم

با توجه به مطالبی که در این فصل در مورد مواد پیرامون خود آموختید، در مورد نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر انسانی در قبال آنها بحث کنید.
پاسخ: مواد و ابزار مورد نیاز برای زندگی انسان، مواد اولیه ای است که از زمین به دست می آوریم و چون مقدار این مواد خام محدود است، باید این مواد خام را استخراج و استفاده بهینه کنیم، بنابراین باید ماندگاری مواد فرآوری شده را افزایش دهیم. . و تجهیزات مورد نیاز خود را طوری بسازیم که بتوان آنها را بازیافت یا تجزیه کرد و پس از مصرف به زمین بازگرداند و یا دوباره در چرخه تولید و مصرف گنجاند و در مصرف مواد خام از زمین صرفه جویی کرد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم