جواب فعالیت های درس 12 مطالعات ششم

به فعالیت های درس 12 پژوهش ششم پاسخ دهید

مطالعات گام به گام درس ششم درس دوازدهم

به فعالیت های درس 12 پژوهش ششم پاسخ دهید

درس 12: چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟

فعالیت 1 صفحه 63 مطالعات ششم

فعالیت 1 صفحه 63 مطالعات ششم

فعالیت 2 صفحه 64 مطالعات ششم

نمودار علت و معلولی را به صورت گروهی روی یک کاغذ بکشید. سپس دلایل رونق هنر و معماری در دوره صفویه را به طور مختصر در جای مناسب بنویسید.

    فعالیت 2

فعالیت 3 صفحه 64 مطالعات ششم

برگه 15:

پاسخ: 1 کاخ چهلستون در زمان شاه عباس اول ساخته شده است. چهلستون مجموعا 20 ستون دارد اما چون جلوی آن حوض بزرگی است و تصویر 20 ستون در آب می افتد مجموع آن به 40 می رسد و می رسد. به نام چهلستون.

2 نقاشان به نقاشی های طبیعی مانند گل، گلبرگ، درخت و … توجه خاصی داشته اند.

3 پل مارنان پل چوبی پل شهرستان پل خواجو پل سی و سی

ورق 16

ورق 16

پاسخ: نکات مشترک: هر دو دفتر خاطرات سفر به این موضوع می پردازند که محله های اصفهان بسیار تنگ، تاریک و نامناسب هستند.

پاسخ: تفاوت ها:

1 در سفرنامه اول: تمام شهر اصفهان را به جز میدان بزرگ با یک دوجین مقایسه کنید که اطراف آن دیوار و چند برج بسیار بد است.

2 در سفرنامه دوم: شهر اصفهان به ویژه کاخ ها، کاروانسراها، بازارها و بسیار بسیار باشکوه و زیبا را معرفی می کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم