جواب فعالیت های درس 13 مطالعات ششم

به فعالیت های درس 13 پژوهش ششم پاسخ دهید

مطالعات گام به گام درس ششم سیزدهم

به فعالیت های درس 13 پژوهش ششم پاسخ دهید

درس 13: روال روزانه متعادل

فعالیت 1 صفحه 67 مطالعات ششم

نمودار خود را با همتایان خود مقایسه کنید: شباهت ها و تفاوت ها چیست؟
مسئول دانشجو

فعالیت 2 صفحه 67 مطالعات ششم *

اکنون که نموداری از فعالیت های روزانه خود دارید، بگویید آیا از برنامه زندگی خود راضی هستید یا خیر. اگر بخواهید نمودار دیگری بکشید، چه قسمت هایی را تغییر می دهید؟

پاسخ: این کار را با راهنمای معلم انجام دهید و یک نمودار جدید روی برگه بکشید.

مسئول دانشجو

فعالیت 3 صفحه 68 مطالعات ششم

در گروه بحث کنید و نتیجه را در کلاس توضیح دهید.

الف) به نظر شما ارتباط با خدا از طریق دعا، دعا و تلاوت قرآن در زندگی روزمره ما چه معنایی دارد؟
پاسخ: به فرموده خداوند: یاد خدا انسان را آرام می کند. وقتی دچار استرس و نگرانی هستیم، اگر با خدا ارتباط برقرار کنیم یا دائماً قرآن بخوانیم، آرامش جای نگرانی را می گیرد. کمتر عصبانی می شویم تا بتوانیم خوب فکر کنیم و خوب باشیم.

📌 ب به نظر شما اتلاف وقت چیست؟
پاسخ: تماشای بیش از حد فیلم و کارتون، بازی با کامپیوتر بیش از حد انتظار، خوردن و خوابیدن بیش از حد، استفاده بیش از حد از موبایل و انجام کارهایی که نتیجه مطلوبی ندارد.

دوست دوست داری بیشتر روی چه چیزی وقت بگذاری؟ در چند خط بنویسید و در کلاس بخوانید.
پاسخ: پاسخ پیشنهادی: در یک زمینه خاص و ترجیحی ورزش کنید و برگه های سفید را مطالعه کنید

فعالیت 4 صفحه 68 مطالعات ششم

امام علی بن ابیطالب (ع) فرموده اند: «از دست دادن فرصت موجب اندوه و اندوه است».
الف این عبارت به چه معناست؟
در کلاس صحبت کنید.

📌 ب سخنان امام (ع) را با خط خوب بنویسید و با نقاشی های زیبا تزئین کنید و بر دیوار کلاس یا خانه خود نصب کنید.
پاسخ: معنای این عبارت این است که باید برای زمان ها و فرصت های زندگی خود ارزش قائل شویم و از آنها برای انجام فعالیت های درست و مناسب استفاده کنیم، زیرا در غیر این صورت موجب ندامت و اندوه فرد و سایر اوقات از دست رفته می شود. به عقب بر نمی گردد. .


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم