جواب فعالیت های درس 17 مطالعات ششم

به فعالیت های درس 17 پژوهش ششم پاسخ دهید

مطالعات گام به گام درس ششم هفدهم

به فعالیت های درس 17 پژوهش ششم پاسخ دهید

درس هفدهم: ویژگی های دریاهای ایران

دریای خزر در واقع یک دریاچه است. اما به آن دریا می گویند، می دانید چرا؟
پاسخ: دریای خزر به اقیانوس دسترسی ندارد پس دریا نیست. اما چون بزرگ ترین دریاچه جهان است و وسعت آن بزرگ است به آن دریا می گویند.

چند رودخانه را که به دریای خزر می ریزند نام ببرید.
پاسخ: سفیدرود، رودخانه چالوس، رودخانه هراز، گرگان رود،
دریای خزر در کدام کشورها متعلق به ایران است؟
پاسخ: ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه

گام به گام درس 17 مطالعه ششم

فعالیت 1 صفحه 89 مطالعات ششم

13 اردیبهشت در تقویم روز ملی خلیج فارس نامیده می شود. دلیل ش چیه مشاوره.
پاسخ: در آن روز در زمان شاه عباس صفوی، نیروهای دلیر ایرانی توانستند پرتغالی هایی را که از طریق خلیج فارس به ایران حمله کرده بودند، شکست داده و آنها را بیرون کنند. به مناسبت این روز، روز ملی خلیج فارس نامگذاری شد.

فعالیت 2 صفحه 89 مطالعات ششم

ساخت کاربرگ های 21، 22 و …

شماره ورق 21 مطالعات ششم

شماره ورق  21 شماره ورق  21

شماره ورق 22 شش مطالعه

شماره ورق 23 مطالعات ششم

شماره ورق  23 مطالعات ششم

فعالیت 3 صفحه 89 مطالعات ششم

فعالیت 1 صفحه 89 مطالعات ششم
پاسخ: پاسخ پیشنهادی: می توانید ابتدا نقشه خلیج فارس و دریای عمان را روی یک مقوای بزرگ بکشید و سپس با آبی بیش از حد دریاها را بزرگ کنید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم