جواب فعالیت های درس 2 فارسی چهارم :: کوچ پرستو ها

پاسخ فعالیت های درس 2 فارسی چهار :: پرستو

پاسخ درک مطلب درست غلط | یادگیری واژگان Listen and say

پاسخ فعالیت های درس 2 فارسی چهار :: پرستو

فارسی Pas a pas persa IV
🔴 پاسخ فعالیت های درس 2: کوچ پرستو

درست و غلط صفحه 21 فارسی چهارم
1. پرستوها هر سال لانه های جدیدی می سازند.
پاسخ “ غلط

2 اکثر پرستوها به دلیل حمله پرندگان شکاری سفر خود را به سلامت به پایان نمی رسانند.
پاسخ “ غلط.

درک مطلب صفحه 21 فارسی چهارم
1 بلع در اوایل پاییز نشانه چیست؟
پاسخ “ نشانه آمادگی برای مهاجرت.

2 چرا بازگشت پرستوها از عجایب خلقت است؟
پاسخ “ زیرا این پرنده های کوچک پس از مدت ها و پس از طی مسافتی طولانی با وجود خطرات فراوان بدون اشتباه به لانه های قدیمی خود باز می گردند.

3. چند نمونه از شگفتی های دنیایی که در آن زندگی می کنیم، بیاورید.
پاسخ “ زندگی مورچه ها زندگی زنبورها ظاهر فصول و …

4. پرستوهای جوان چگونه لانه سازی را یاد می گیرند؟
پاسخ “ این توانایی را خداوند متعال در این پرستوها قرار داده است و بدون داشتن استاد به آن آگاهند.

گوش کن و بگو صفحه 22 فارسی 4 *
با دقت به داستان گوش دهید و به سوالات پاسخ دهید:
1 توصیه اول و دوم پرنده را به ترتیب بگویید.

2 آیا باغبان به توصیه اول و دوم پرنده عمل کرد؟ از روی متن دلیل بیاورید.

3 منظور از جمله «توصیه به شما این است که در زمینی که گیاه نیست بذر بکارید» چیست؟

4 بهترین توصیه ای که پرنده به باغبان کرد چه بود؟
هیچ پاسخی وجود ندارد

درک و دریافت صفحه 27 فارسی چهارم
1 جملات را با توجه به متن به ترتیب وقایع شماره گذاری کنید:
پروانه گفت: خدا آنقدر مهربان است که حتی این گل کوچک را هم می بیند. 3
موشک رفت دنبال خدا. 1
خرس قهوه ای دستش را تکان داد و رفت. 4
کودک گفت: “البته من خدا را می شناسم.” “او مرا اینجا رها کرد.” 6
سنجاب به خورشید گفت: پس تو باید خدا باشی! 5

2 «موشک به طلب خدا رفت»; نشانه های کار با موشک چیست؟
پاسخ “ نشانه کنجکاوی: نداشتن شناخت کافی از خدا

3 با توجه به متن، صفاتی را برای خداوند نام ببرید
پاسخ “ . عالی، زیبا، مهربان، ببین و بشنو…

4 چه چیزهایی را با چشم نمی توان دید؟ بگو چهار.
پاسخ “ خرد هوش عشق درد سواد عشق گرسنگی هوا

5. چه نشانه هایی از خداوند در تاریخ وجود دارد؟
پاسخ “ بزرگی کوه ها: زیبایی گل ها و پروانه ها و گرمای خورشید.

به داستان داستان صفحه 28 فارسی چهارم پاسخ دهید

* آیا داستانی که خواندید به معنای کدام یک از تمثیل های زیر مرتبط است؟
الف) ماهی را هر بار که از آب بیرون بیاورید تازه است.
پاسخ “ ب) دست بالا بسیار بالاست. *
ج) زود بیدار شوید تا کامروا شوید.
ه) مرغ همسایه غاز است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم