جواب فعالیت های درس 21 مطالعات ششم

به فعالیت های درس 21 پژوهش ششم پاسخ دهید

مطالعات گام به گام درس ششم بیست و یکم

به فعالیت های درس 21 پژوهش ششم پاسخ دهید

درس 21: استعمار چیست؟

فعالیت 1 صفحه 108 مطالعات ششم

با هم فکر کنید و مسیرهای دریایی را روی نقشه دنبال کنید و بگویید ملوانان در هر مسیر به چه سرزمین ها یا قاره هایی رسیده اند؟
پاسخ: در طول سال ها، ملوانان توانسته اند قاره آفریقا را دور بزنند، به آسیای شرقی بروند و سپس قاره آمریکا را کشف کنند.

دام کدام کشورها به دریانوردی و کشف سرزمین های جدید مشغول بودند؟

پاسخ: انگلیس، هلند، پرتغال، فرانسه و اسپانیا

2 در گروه فرم شماره 2 را پر کنید. کلاس شانزدهم.

جدول را کامل کنید. علت این است که چرا چیزی اتفاق می افتد؟ معلولیت نتیجه این علل است.

دلایل:

1 انتقال علم و فناوری از مسلمانان به اروپا.

2. رشد تجارت و بازرگانی که منجر به رشد شهرنشینی و دگرگونی زندگی در اروپا شد.

3. اروپایی ها در علم و هنر پیشرفت چشمگیری دارند.

4 کاوش های جغرافیایی، پیشرفت در دریانوردی و کشف سرزمین های جدید

خاموش: (نتیجه)

اروپایی ها قدرتمند شدند و به سرزمین های جدید رفتند و مردم آنها استعمار کردند و سرزمین ها را فتح کردند.

فعالیت 3 صفحه 109 مطالعات ششم

بحث گروهی: متن بالا را بخوانید و بگویید چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بوده است.
پاسخ: کشورهای استعمارگر به غارت منابع و معادن ایران توجه داشتند.

کشور کدام کشورها در امور ایران دخالت کردند؟

پاسخ: انگلیس، روسیه و آمریکا در امور ایران مداخله کردند.

این امتیازات و مداخلات چه ضرری برای ایران داشت؟

پاسخ: این امتیازات و مداخلات منجر به غارت منابع و معادن ایران شد و مانع پیشرفت کشور شد.

به نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی اجازه دخالت استعمارگران را دادند؟

پاسخ: شاهان قاجار و پهلوی به مردم اعتماد نداشتند و به استعمارگران اجازه مداخله برای حفظ قدرت خود را دادند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم