جواب فعالیت های درس 3 فارسی چهارم :: راز نشانه ها

پاسخ فعالیت های درس 3 فارسی چهار :: راز نشانه ها

پاسخ درک مطلب درست غلط | یادگیری واژگان Listen and say

پاسخ فعالیت های درس 3 فارسی چهارم :: راز نشانه ها

فارسی Pas a pas persa IV
🔴 پاسخ فعالیت های درس 3: راز نشانه ها

درست و غلط صفحه 32 فارسی چهارم

1 مرد کیسه گندم را به آسیاب می برد.
پاسخ “ درست

2 چشم راست الاغ کور و پای چپ لنگان بود.
پاسخ “ غلط

3 مرد از شنیدن دستورات صحیح کودک متعجب شد.
پاسخ “ غلط

درک مطلب صفحه 32 فارسی چهارم

1 مردی که الاغش را دیده بود چرا فکر کرد؟
پاسخ “ چون پسر به درستی دستورات الاغ را گفت.

2 کودک دو ویژگی مهم داشت; آنها را مطابق متن درس بگویید.
پاسخ “ او آن را خوب می دید و بسیار باهوش بود.

3 چرا مرد از کودک عذرخواهی کرد؟
پاسخ “ چون به اشتباه فکر کرده بود پسرش الاغ او را دزدیده است.

4 آیا عنوان «راز نشانه ها» مناسب این درس است؟ زیرا؟
پاسخ “ بله، چون پسر می‌توانست الاغ را از روی نشانه‌هایی که دیده بود پیدا کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم